01.06.2023 | Kari Ljøkjel og Anne Stine Ekker. Felleskjøpet Fôrutvikling

Dersom bare enhetsfôring er mulig vil det beste økonomiske resultatet komme ved å bruke Format Vekst 120.

I Format-fjøset i Rogaland gjøres kontinuerlige forsøk for å avklare det genetiske potensialet for tilvekst og fôrutnytting hos den mest vanlige slaktegrisen i Norge. Som regel brukes krysningen TN70 x Duroc (ZLDD) krysning. I løpet av det siste året har vi testet flere ulike kombinasjoner av fôr for å se hva som gir best resultat i hele og i deler av innsettet.

I mange år var Format Vekst 110 den slaktegrisblandinga som ga best lønnsomhet, selv om Format Vekst 120 ofte ga bedre produksjonsresultat. I 2018 og 2019 ble det derimot mer og mer tydelig at grisen hadde utviklet seg såpass mye at Format Vekst 120 både gav de beste produksjonsresultatene og den beste produsentøkonomien.

Nå ser vi at bruk av enda sterkere fôr gir god respons tidlig i slaktegrisperioden (Tabell 1), og bruk av Format Vekst 130 som fase 1-fôr vil kunne forsvares økonomisk i mange besetninger. Denne blandinga vil utnytte potensialet for tilvekst og fôrutnytting som dagens slaktegris har i denne fasen. Dersom Format Vekst 130 kombineres med Format Vekst 105 oppnår man en gunstig fôrkombinasjon som løfter produksjonsresultatene, gir sparte fôrkostnader totalt, og som også sparer miljøet gjennom mindre bruk av protein pr. kg produsert slakt (Figur 1). Bruk av svakere fôr i fase 2 gir mulighet for større andel norsk korn i totalrasjonen og ser heller ikke ut til å gå utover kjøttprosenten. Dette vil med dagens genetikk derfor både være den mest økonomiske og mest bærekraftige måten å fôre slaktegrisen på.

Å bruke Format Vekst 130 som enhetsfôr i hele slaktegrisperioden er derimot ikke lønnsomt, og ved bruk av bare ett fôr i hele innsettet anbefales fortsatt Format Vekst 120.

Tabell 1. Effekt av fôrvalg på tilvekst og fôrutnytting tidlig og seint i slaktegrisperioden. Basert på fôringsforsøk med TN70*Duroc i 2020.

 

Format Vekst 110

Format Vekst 120

Format Vekst 130 + Format Vekst 105

Fase 1: 30-70 kg

Tilvekst (g/dag)

1000

1025

1100

Fôrutnytting (FEn/kg tilvekst)

2,32

2,23

2,13

 

 

 

 

Fase 2: 70-120 kg

Tilvekst (g/dag)

1220

1240

1195

Fôrutnytting (FEn/kg tilvekst)

3,10

3,04

2,96

 

 

 

 

Samla: 30-120 kg

 

 

 

Tilvekst (g/dag)

1110

1140

1155

Fôrutnytting (FEn/kg tilvekst)

2,76

2,68

2,59

imagerqkq.png

Figur 1. Forbruk av protein pr kg slakt ved ulike fôringsstrategier. Basert på fôringsforsøk med TN70*Duroc 2020.