05.04.2020 | Idun Rosenfeld

Eggleggende høns

Høner som legger egg nesten daglig har et høyt behov for energi, protein, kalsium og andre næringsstoffer. Det beste for hønene er derfor at de får dekket næringsbehovet sitt fra et fôr som er laget spesielt for høner som legger egg. Fryd Egg er vårt anbefalte fôr til høner som legger egg. Fôret inneholder alle næringsstoffer som hønene trenger og gir en solgul farge på eggeplommene. Så lenge Fryd Egg gis som eneste fôr dekkes også hønenes behov for kalsium til eggeskallet. Vi anbefaler at matrester ikke utgjør mer enn 10 % av eggleggende høners næringstilførsel. Dersom hønene får mer enn 10 % matrester er sannsynligheten stor for at de ikke får dekket sitt behov for viktige vitaminer og mineraler. Høns som får matrester bør ha fri tilgang til skjellsand som de kan forsyne seg av. Andre vitaminer og mineraler kan tilføres ved å bruke ViSpuMin, et vitamin- og mineralkonsentrat i pulverform som strøs over matrestene.

Andre typer hobbyhøns

Kyllinger, haner, unge høner og mytende høner har et annet næringsbehov enn høner som legger egg. Fryd Kylling anbefales til kyllingenes første 3-4 leveuker, og Fryd Vekst anbefales videre frem til unghønene begynner å legge egg. Dette fôret har et næringsinnhold som er tilpasset denne typen fjørfe, og dekker også vitamin- og mineralbehovet. Også for denne typen fjørfe må man huske på at større mengder matrester oftest ikke dekker vitamin- og mineralbehovet. Det anbefales å sette fram skjellsand som en kalsiumkilde, og i tillegg bruke ViSpuMin som en vitamin- og mineralkilde også til denne typen høns.

Økologisk

Vil du fôre hønene dine økologisk, kan du gi Natura Verp Soyafri, som er et verpefôr i Felleskjøpets økologiske fôrsortiment. Fôret er iblandet tilstrekkelig mengde vitaminer- og mineraler til å dekke hønenes behov. Tilsvarende er Natura Oppdrett Fjør et økologisk fôr tilpasset kyllinger og fjørfe som ikke legger egg, og dekker også vitamin- og mineralbehovet.

Det stilles strenge krav fra Debio for å kunne kalle egg og kjøtt økologisk. Om man ønsker å selge egg som økologiske, må også eventuelle matrester eller annet fôr dyra får være av økologisk opprinnelse. Dersom du ønsker egg til eget bruk eller ikke markedsfører eggene som økologiske ved salg, er det helt opp til deg selv om du gir ulike typer matrester til hønene ved siden av et økologisk fôr.

Gode matrester til høns

Høns er vanedyr, og fjørfe som kun har fått kraftfôr hele livet vil ofte være skeptisk til matrester. Jo mer variert fôr fjørfe får, jo mer interesserte er de i å prøve ut nye smaker. Brødrester, poteter, ris og grønsaker er typiske matrester som høns ofte liker godt. Fisk og rekeskall er også matrester som mange høns liker å plukke i, og som er gode proteinkilder. Man bør være oppmerksom på at større mengder mat med sterk smak, som for eksempel fisk, rekeskall, kålrot og løk kan sette smak på eggene.

Hygiene

Mange typer matrester er fuktige, og vil derfor lett få mugg og bakterieoppblomstring. En god regel er derfor å ikke gi mer matrester enn din flokk spiser opp på få timer. Husk også å rengjøre kar eller fôrtrau som hønene får fôret fra, da det lettere blir sittende igjen rester fra matavfall enn fra tørt kraftfôr.