04.04.2022 | Idun Rosenfeld

Felleskjøpets fôreksperter har brukt «det bonden kan» og tatt med seg ny forskning på fjørfeernæring i arbeidet med fôret til hobbyhøns. Resultatet er Fryd.

Ingen av Fryd fôrene inneholder narasin, antibiotika eller andre medisinske tilsetningsstoffer. Fryd-fôrene kommer i 20-kilos sekker. Et av fôrene kommer også i 4 kilos poser.

Fryd Egg 

500x500 Fryd Egg.jpg

Fryd Egg er vår anbefaling til eggleggende høns av alle raser. Fôret har tilstrekkelig kalsiuminnhold for å sikre god skallkvalitet og beinhelse, og har en sammensetning som gir en fin, solgul plomme. Fryd Egg har et moderat proteininnhold for å sikre god produksjon og helse hos hønene. Fryd Egg inneholder tilstrekkelig med vitaminer og mineraler til at det ikke skal være nødvendig med andre tilskudd dersom dyra hovedsakelig får dette fôret.

Fryd Egg

Fryd Kylling 

500x500 Fryd Kylling.jpg

Fryd Kylling er vårt anbefalte fôr til kyllinger av alle raser de første få ukene. Fôret har et høyt proteininnhold for å sikre at de små kroppene kan vokse riktig. Fryd Kylling har kun vegetabilske proteinkilder og er svært lettfordøyelig. Vitamin- og mineralinnholdet er tilpasset fjørfe i vekst. Raser som for eksempel vaktler, fasan, rapphøns og perlehøns trenger mer protein i kosten enn andre typer fjørfe, og vi anbefaler Fryd Kylling til disse rasene helt til dyra er fullt utvokste.


Dersom man har få kyllinger om gangen kan en hel 20-kilos sekk med fôr bli for mye, derfor kommer Fryd Kylling også i 4-kilos pose. Fôret i de små posene har likt næringsinnhold som i 20-kilos sekken, men fôret er knust til enda mindre biter for å passe til små nebb.

Fryd Kylling 20 kg

Fryd Kylling 4 kg

Fryd Vekst 

500x500 Fryd Vekst.jpg

Fryd Vekst er vårt anbefalte fôr til fjørfe som ikke lenger er små kyllinger, men som fremdeles skal vokse. Dette gjelder for eksempel alle eggleggende raser i tiden før de begynner å legge egg. Fôret passer også godt til voksne høns i perioder de ikke legger egg, som om vinteren og i myteperioder. Fôret passer også svært godt til kalkuner, ender, gjess, slaktekylling og andre raser som vokser raskt og ikke for tiden legger egg. Fôret inneholder ikke ekstra kalsium og kan brukes i blandede flokker med haner og høner av forskjellige raser og aldre sammen med tilskudd av skjellsand for å sikre kalsium til eggeskallet.

Fryd Vekst

Fryd Gullkorn

500x500 Fryd Gullkorn.jpg

I naturen vil høns spise svært variert kost, avhengig av hva de kommer over og hva sesongen tilbyr. Mange ønsker å tilby dyra sine et fôr med litt valgmuligheter, et fôr dyra kan rote litt i og finne forskjellige godbiter. Samtidig er det viktig for dyras helse og trivsel at vi sørger for at de får riktig mengde vitaminer og mineraler. Derfor har vi utviklet Fryd Gullkorn. Fôret inneholder mais og erter i flak, og det er iblandet hele hvetekorn. Flokken får kanskje sin egen favoritt blant ingrediensene, og det blir en fin sysselsetting av gruppen å rote i fôret og lete opp sine favoritter. For å sikre et ideelt næringsinnhold og tilskudd av vitaminer og mineraler, er viktige råvarer blandet sammen og presset i en pellets som er en del av blandingen. Det er derfor nødvendig at man lar dyra spise opp alt fôret før man fyller på mer.

Fryd Gullkorn egner seg til mange typer hobbyfjørfe, og kan gjerne brukes i flokker med blandet sammensetning (haner, høner, ungdyr og voksne). Dersom Fryd Gullkorn tilbys til eggleggende høns må det samtidig tilbys skjellsand, da skalldannelse krever mer kalsium. Dette kan hønene styre selv dersom de har tilgang til skjellsand.

Fryd Gullkorn