06.10.2020 | Idun Rosenfeld

I tabellen under finner du næringsinnholdet i de av våre fôr som egner seg til hobbyfjørfe. Fôrene er tilpasset til fjørfe i mindre dyrehold, som ofte er mer aktive enn produksjonsdyr. Fjørfe i produksjonsdyrbesetninger er oftest en mye mer ensartet gruppe enn fjørfe i hobbyhønshold, noe som er en utfordring når vi skal lage en fôrblanding som skal passe til mange ulike typer fjørfe i samme flokk.

«Det bonden kan»

Alle våre fôr er under stadig utvikling, slik at dyreeieren kan være trygg på at dyra får det de trenger fra våre fôr! Frydfôrene får med jevne mellomrom en grundig gjennomgang av våre erfarne fagfolk. På bakgrunn av gjennomgangen har sortimentet nylig fått noen justeringer som er til fordel for dyra. Justeringene er basert på «det bonden kan», erfaringer og forskningsresultater. 

Trenger du et fôr med andre egenskaper?

Dersom du har spesielle utfordringer eller ønsker for foret i ditt hønsehold, og ikke finner et fôr som har alle de ønskede egenskapene, er det også mulig å blande to typer fôr. For eksempel kan man blande Fryd Kylling og Fryd Vekst dersom man ønsker et mer proteinrikt fôr enn Fryd Vekst, men ikke riktig så mye som man får i Fryd Kylling.

Fôr som godbiter

I tabellen under finner du også to fôr som ikke er fôrblandinger, men et enkelt kornslag som ofte brukes til høns som sysselsetting og «godbiter», Kromat Strøkorn (hvete) og Champion Mikronisert Mais. Disse fôrene er ikke tilsatt vitaminer og mineraler, og må brukes i kombinasjon med andre fôr for å dekke dyras næringsbehov. Det vil også være mindre variasjoner mellom ulike batcher av disse to fôrene, korrekt næringsinnhold står alltid på deklarasjonen på sekken.

Alle fôrene i tabellen under kommer i 20 eller 25 kilos sekker. Vi har også en rekke andre fôr til fjørfe i vårt Kromat-sortiment til profesjonelle bruk. Disse kommer kun i 800 kilos storsekk og bulkleveranser.

 

 

Fryd
Egg

Fryd
Vekst

Fryd
Kylling

Fryd
Gullkorn

Natura
Verp
soyafri

Natura
Moderat
Kylling
soyafri

Kromat
Strøkorn

Champion
Mikronisert
mais

Råprotein % 17,0 16,5 23,0 17,2 17,5 18,4 14,6 7,5
Trevler % 4,0 5,8 3,5 3,6 5,1 6,1 2,0 2,0
Råfett % 5,3 4,5 4,9 5,5 4,0 3,7 1,7 4,1
Råaske % 12,4 5,2 5,9 7,6 12,7 5,1 1,6 1,2
Kalsium % 3,5 0,84 0,78 1,87 3,76 0,87 0,1 0,01
Fosfor % 0,4 0,49 0,52 0,43 0,53 0,64 0,3 0,26
Natrium % 0,17 0,17 0,17 0,16 0,19 0,18 0,01 0,08
Selen mg/kg 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,04 0,07
Lysin % 0,88 0,90 1,23 0,91 0,81 0,95 0,44 -
Methionin % 0,47 0,48 0,52 0,50 0,34 0,34 0,22 -
Kobber mg/kg 8 11 11 8 12 12 - -
Jern mg/kg 54 68 68 54 42 53 - -
Jod mg/kg 1,00 1,30 1,30 1,00 0,80 1,10 - -
Mangan mg/kg 102 128 128 102 102 128 - -
Sink mg/kg 48 60 60 48 66 80 - -
Selen mg/kg 0,35 0,36 0,35 0,35 0,24 0,25 - -
Vitamin A
IE/kg
8000 10.000 12.000 8000 8000 9000 - -
Vitamin D3 IE/kg 3000 3000 5000 3000 700 4000 - -
Vitamin D2 mg/kg - - - - 0,052 - - -
Vitamin E mg/kg 120 120 120 100 120 80 - -