22.05.2024 | Desiree Ytreeide Kråkøy, Grønt Maskin

Ole Tronn Anderssen på Sandbu Gård i Vågå, har selv erfart hvor mye vanning har å si for kvaliteten på grasfôret. Han produserer gras på ca 800 mål til sammen, hvor han eier 400 mål selv. Han må vanne arealene på litt ulike måter for optimal kvalitet.

Vanning har alt å si for kvaliteten

Vi har ei pumpe som henter opp vann fra Otta-elva til det ene området, og en vanndam som er opprettet i samarbeid med nabogården til det andre området. Denne får vann fra nærliggende bekker. Skulle det bli litt for tørt i dammen, kan vi bruke pumpa ved Otta Elva til å pumpe vann opp til dammen slik at vi får dekket hele området, sier Ole Tronn Anderssen. 
  
Han bruker vanningsvogner fra blant annet Bauer og Ocmis, og er fornøyd med både maskinene og oppfølgingen fra Grønt Maskin.

Det går mye tid til flytting av utstyr da vi har mange skifter og et litt utfordrende terreng her i bygda, men med dette utstyret får vi jobben gjort og det gir et jevnt og godt resultat, legger han til.

720x480 Grønt maskin.jpg

Vanning på Sandbu Gård: Det vannes tilsammen 800 mål med gras til grasfôr i drifta til Ole Tronn Anderssen og familien.

Vanning om natten gir best resultat

Litt lenger sør i dalføret finner vi Per Heringstad, på Heringstad Gård i Sel kommune. Gården har vært driftet av familien siden 1775, og det er mange generasjoner med erfaringer. Nylig har også datteren blitt med i drifta, og gården driftes nå som et DA.

Per Heringstad vanner ca 500 mål med gras i sesongen, og også han har litt ulike løsninger for å få vannet alt av areal.

Vi vanner noe med traktorpumpe, og resten med elektrisk pumpe. Vannet henter vi opp fra Sjoa, så vi har godt med tilgang på vann gjennom sesongen. Jeg bruker tre vanningsvogner fra Bauer, og er godt fornøyd med kvaliteten og brukervennligheten på disse, sier Per Heringstad.

Selv med god tilgang på vann, er det andre utfordringer for Heringstad gjennom sesongen.

Vinden er egentlig den største utfordringen. Det kan bli ujevnt og ikke optimalt for produksjonen, så det beste er egentlig å vanne om natten når det er minst mulig vind. Da blir det best resultat, og mindre fordamping, legger han til. 
 

Har du spørsmål om vanningsutstyr? Ta kontakt med din lokale salgskonsulent.