19.03.2019 | Felleskjøpet

Videre kan informasjonen benyttes til variert N-gjødsling for å jevne ut variasjonen innenfor skiftet.

Bilder fra CropSat

Målsettingen er at CropSAT.no skal oppdateres med 2-3 nye satellittbilder i uken. Antallet bilder som tas er avhengig av skydekket. Jo flere skyfrie dager, desto flere satellittbilder får vi. Med CropSAT kan du følge utviklingen i din åker og kan delgjødsle med nitrogen ut fra hvor frodig åkeren er.

Indeks for åkerens frodighet

Indeks tallet sier hvor tett og frodig åkeren er. Skalaen går fra 0 til 1 der 0 er bar jord og 1 betyr svært tett og frodig åker. Dette er absolutte tall som er egnet for å vurdere om og hvor mye mer gjødsel som skal tilføres. Man kan gå to år tilbake, slik kan man bruke tidligere års indeks, gjødsling og resultat som underlag for årets gjødsling. Fargene på kartet viser variasjon i åkeren, mørk der hvor den er mest frodig og lys der den er dårligere.

CropSat-nytte ved bruk av eldre, manuelt utstyr

Den som kjører med eldre manuelt utstyr kan gjøre seg nytte av CropSat for å bestemme nitrogenmengde, og kanskje også øke/redusere mengden på deler av skiftet.

Variert nitrogengjødsling basert på CropSat

For de med moderne utstyr, som en Kverneland Geospread, kan CropSAT enkelt brukes til å lage behovskart basert på satellittbildenes vegetasjonsindeks. Kartene kan lastes ned og brukes til variert nitrogengjødsling med hjelp av traktorens GPS. På et vis er dette en sterkt forenklet form for N-sensor.

Bruksanvisning

Når du har åpnet CropSAT, kan du zoome inn på åkrene dine direkte. Alternativt kan en søke på stedsnavn i søkeruten. Bruk så tegneverktøyet for å avgrense skiftet du vil se på («Tegn polygon»). Satellittbilder kan du velge i menyen til høyre. Du kan også velge hvilken dato du ønsker å se bilde fra. Trykk så «Neste» for å se hvordan vegetasjonen varierer innenfor området du har valgt. Du vil også få opp en tabell som kan brukes til å opprette en tildelingsfil for delgjødsling. Trykk på «Mer info om nitrogengjødsling» for å lese om hvordan det kan gjøres.

Informasjon å hente i biomassekartene

Selv om du ikke planlegger å teste ut variert gjødsling denne vekstsesongen, inneholder biomassekartene mye informasjon du kan utnytte i eget driftsopplegg. Mange gårdbrukere nikker nemlig gjenkjennende når de ser bildene, og vet at variasjonen i bildene kan skyldes faktorer som jordpakning, manglende kalking, gravearbeider eller tett drenering. Uansett hva forklaringen er, gir bildene en klar tilbakemelding til deg som gårdbruker. Det er dårlig forhold for plantevekst, og det bør legges en strategi for å løse problemet.