13.05.2019 | Felleskjøpet

Å gå over utstyret i god tid er alltid en god regel. Å bruke de første dagene med pent vær til å skru er bortkastet tid. Nedenfor er ei sjekkliste, om enn ikke uttømmende, som man bør gjennom:

 • Sjekk at kniver på slåmaskinen/fôrhøsteren er nye/skarpe slik at graset skjæres av og ikke «hugges» av.  Sjekk beholdning av nye slåmaskin kniver. Ett rent kutt vil gi raskere gjenvekst
 • Pumpeutstyr for ensileringsmidler bør også testes med vann slik at man ser det kommer nok. Sjekk også at dyser er intakte
 • For Serigstad-pumpene kan det være lurt å ha noen ekstra dyser i ulike farger tilgjengelig. Fargen på dysene avgjør hvor mye de leverer. Samme hvor stor pumpe man har så vil alltid dysene begrense hvor mye man får ut
 • For rundballepresser må man sjekke at røret som skal spre nettet ut på ball ikke har slitemerker/grader. For å oppnåmaksimal spredning av nettet på ball er det viktig at de langsgående trådene ikke blir gående i gamle spor, men kan vandre fritt. Puss det rent med slipepapir
 • Når man starer opp bør man sjekke faktisk mengde nett på ball. Det kan være behov for å kalibrere terminalen til pressa. Bruka alltid minst 2,3 runder nett. Les mer om hvordan rundballenett bidrar til best surfôrkvalitet. 
 • På pakkemaskinen må alltid bremse og strekkrullene på rundballeplasten vaskes rene. Bruk bremserens eller andre former for fettløsende middel til å vaske rullene. Dette for å sikre rett strekk av plasten. Disse to rullene skal strekke plasten ca 70 %. Man kan måle bredden på plasten etter at den er kommet på ball. Skal da være 58 - 62 cm
 • Rett overlapp på strekkfilmen må også sjekkes på de første ballene. Det skal være 2-3 cm overlapp. Les mer 
 • Juster høyden på kniven slik at de skjærer filmen ordentlig. En for høy kniv kan føre til at plasten kappes noe for tidlig og den vil ikke henge igjen ved oppstart på neste balle. En for lav kniv fører til at filmen slites av og ikke frigjøres ordentlig fra fangarmene når de løfter seg ved oppstart av.

En stor overvekt av surfôret er presset med kombipresse. Dette gjør at ballene må transporteres av jorde etter at de er ferdig pakket. Dette må gjøres så skånsom som mulig for å hindre strekk i og skader i filmen.

 • Ballene bør alltid fraktes bort så fort som mulig. Dette vil redusere stresset på strekkfilmen. Samtidig reduseres faren for eksterne skader av fugl, hjort/elg
 • Det skal aldri stables mer enn tre i høyden.
 • Er fôret tørt og ballene kompakte kan de settes på gavlen og man kan stable en pyramide.
 • Bløte baller bør ikke stables, men om det blir nødvendig grunnet plassutfordringer bør de da ligge. Dette for å unngå at ballene i bunnen blir klemt sammen slik at plasten går ifra ballen og man får luftlommer

Mange vil i år ha lite fôr på lager, og må i mange tilfeller starte med årets avling raskt. pH i fôret senkes normalt raskt, 1-3 dager, men for at fôret skal være ferdig konservert og stabilt vil det ta 4-6 uker. Om det må startes utfôring tidligere øker alltid faren for varmegang. Dette tar energi fra fôret og setter ned den hyieniske kvaliteten.

 • Høy dosering av syrebaserte midler vil redusere farne for varmegang. Maursyra sprenger plantecellene og vil på den måten «kjøle» ned graset ved høsting
 •  Det er ingen fare forbundet med å ta i bruk syrekonservert fôr raskt etter høsting. Ved bruk av saaltbaserte midler som Xtrasil må man imidlertid vente 4 uker før utfôring kan starte
 • Ved bruk av miksevogn kan Ensil Fullfôr tilsettes dirkete i miks

For å få store avlinger er det viktig å få veksten raskt igjen. Plantene trenger imidlertid ny næring.

 • Få ut gjødsla raskt etter slått. Mineralgjødsel taper ikke Nitrogen til luft selv om den blir liggende på marka. Ved rask spredning etter slått vil man da få effekt så fort det kommer tilstrekkelig fuktighet.
 • Ved å ha ett bevist forhold til avling man har tatt bort kan man lettere tilpasse rett mengde gjødsel etter 1. slått. Dette kan variere på skiftenivå
 • I etterkant av 1. slått er det også et vindu, dersom veksten er god, hvor man kan ugrasbekjempe eng som skal være med videre noen år.