13.02.2019 | Felleskjøpet

En ordentlig dekning helt fra kant til kant er en forutsetning for å oppnå et godt surfôr. Nettet skal beskytte pakkeplasten i tillegg til at det skal opprettholde presset som rundballepressa har skapt. Børster ute på kantene vil gjøre diameteren på ballen større. Dette gjør at strekkfilmen får en lenger vei rundt og det går med mer strekkfilm. I tillegg legger ikke strekkfilmen seg helt ned til ballen og det blir kanaler hvor oksygen kan vandre. 

Et nett skal strekkes omtrent 9-10 % når det legges på ball. Dette for at det skal ligge stramt nok på ballen for å sikre at man opprettholder trykket. Det meste man strekker vil bli smalere. For et rundballenett kan det resultere i at det ikke legger seg langt nok ut på kanten. For å redusere denne faren er enkelte nett produsert bredere enn nødvendig ved at det er lagt inn en eller to ekstra langsgående tråder. Tama-nettet har imidlertid en noe spesiell strikketeknikk som gjør at nettet holder samme bredde inn i pressekammeret. Blant annet vil noe lenger sikk-sakk tråder føre til at nettet ikke drar seg sammen. En god nettstramming er også viktig for å sikre god kutting av nettet.

Antall runder

Nettet skal opprettholde trykket som pressa har bygget opp. Når pressekammeret åpnes vil graset ekspandere helt til noe strammer/holder igjen. Er det lagt på for lite nett vil materialet kunne «sprenge» ut nettet. Dette fører til at diameteren på ballen øker og man får inn mer oksygen. Dette er negativt for ensileringsprosessen. Hvor mye nett som skal brukes avhenger av typen materiale og tørrstoffinnhold. Bløtt gras har lite spenst, mens halm har mye innebygget kraft. Det vil uansett alltid brukes minimum 2,2 runder. Er det mye spenst i graset bør det økes til 3,2. For halm er det ofte nødvendig å gå opp til 4,2 runder, spesielt om det brukes variabelkammerpresser. Det skal alltid brukes hele runder pluss overlapp på 0,2. Å legge på 2,8 runder vil bare gi unødig stort overlapp da det svakeste punktet bare har to runder. Da bør det heller økes til 3,2.

Styrke

For å unngå at nettet strekker seg har også styrken i nettet en del å si. Felleskjøpet selger to typer nett. RKW Rondotex/Agripress har en bruddstyrke på 260 kg, mens Tama-nettet ligger på 290 kg. Dette avgjøres av råvarene. Spesielt på tørrere materiale vil dette påvirke resultatet. Et nett som sprekker vil også gjøre ballen mindre stabil om man stabler.

Materullene

De aller fleste pressene har en gummi- og en stålrull som mater nettet inn i kammeret. For å sikre at nettet går korrekt inn er det viktig at disse er linjere og at spennet er likt på begge sider. Ta et litt tykt papir (magasinpapir) og før inn mellom rullene på flere steder. Det skal være samme motstand når dette trekkes tilbake. De nye Tama-nettene har noe høyere struktur på tråden for å sikre best mulig mating inn i kammeret og på ball.

Et kvalitetsnett er viktig for å unngå driftsstopp under en hektisk slått. Tama Edge to Edge finnes i lengder på 2800, 3600 og 4500 meter og fungerer optimalt i alle typer presser. RKW Rondotex Evo på 3600 meter og det noe enklere RKW Agripress på 3000 meter har også lange tradisjoner i Norge. I tillegg leveres John Deere CoverEdge 3800 meter spesialtilpasset John Deere presser med CoverEdge system.

Ønsker du mer informasjon om rundballenett – ta kontakt med nærmeste Felleskjøpet-butikk.