Meny

Agrofil

Agrofil

– er vårt konsept for å vise bredden av den kunnskapen vi i Felleskjøpet tilbyr deg som kunde.

Lønnsom bruk av kraftfôr

Sammen med våre fagfolk forteller melkebønder i Levanger, en oppdretter av unghøner i Askim og en slaktegrisprodusent på Fåvang hvordan de bruker Felleskjøpets kraftfôr til å få mest mulig for pengene.

Vi drar også i gang Felleskjøpets 125-årsfeiring med festivitas, og blant annet kampanjetilbudet på jubileumsmodellen John Deere 5M.

Innhold i Agrofil-sendingen

 1. Kraftfôr - lønnsomhet, dyrevelferd og bærekraft
 2. God fôringsøkonomi i mjølkeproduksjon, Tynes gård i Levanger
 3. Felleskjøpet 125 år jubileumsturné 
 4. NIR grovfôranalyser fra Felleskjøpet 
 5. God kommunikasjon om kraftfôr gir gode resultater 
 6. Felleskjøpets 125 år Jubileumsturné på butikken i Bø 
 7. Kampanjetilbud på jubileumsmodellen John Deere 5M 
 8. Gode råd og fôringsøkonomi i slaktegrisproduksjon, Fåvang – Mari Holen Berge
 9. Bursdagsfeiring Felleskjøpet 125 år – kake på alle avdelinger

Agrofil debatt:" Heia grovfôr"

 • Hvordan kan politiske virkemidler innrettes slik at Dagros spiser mer fôr dyrket i Norge?
 • Hva kan de store samvirkeorganisasjonene Tine, Nortura og Felleskjøpet gjøre?

Webinaret er en del av Felleskjøpets fagserie Heia Grovfôr. 

Store gevinster å hente ved å produsere mye og godt grovfôr

Hvordan produsere mye, godt og riktig grovfôr?

Som innledning til vekstsesongen ser markedssjef for plantekultur, Ragnar Dæhli, og kolleger i Felleskjøpet på viktige grep for å oppnå høye avlinger og god kvalitet. Det blir mye om vedlikehold av eng, gjødsling, høsting, ensilering og logistikk.

Webinaret er en del av Felleskjøpets fagserie Heia Grovfôr.

 

For å oppnå god lønnsomhet er det viktig å utnytte grovfôret best mulig

Hvordan utnytte grovfôret best mulig - og riktig kombinasjon med kraftfôr?

Produktsjef for drøvtyggerfôr, Rune Lostuen, går sammen med andre fagfolk i Felleskjøpet gjennom hvordan man oppnår et høyt grovfôropptak og god ytelse. De ser på hvordan man komponere gode fôrrasjoner basert på ulike grovfôrkvaliteter, effektiv bruk av kraftfôr og gir nyttige tips om fôringmetoder i fjøset.

Webinaret er en del av Felleskjøpets fagserie Heia Grovfôr.

 

Grovfôr og planlegging av ny sesong

Vi inviterer til ny Agrofil-sending med hovedtema grovfôr og hvordan planlegge ny sesong for å produsere mye, godt og rimelig grovfôr i 2021.

 • Vi besøker en melkeprodusent i Romedal, og ser blant annet på hvordan man får dyra til å spise mye grovfôr, hvordan du kan tolke kuenes tilstand ved å vurdere hold og utseende, og hvordan man bruker grovfôr riktig i kombinasjon med kraftfôr.
 • Som vanlig har vi med litt traktor-snacks m.m.

Tresking og valg av såkorn

Denne gangen er vi på gårdsbesøk i Solør, og møter kornforedlerne hos Graminor på Hamar. Bli med oss til John Deere i Tyskland hvor vi får en gjennomgang av treskermodeller og presisjonsteknologi for norske forhold. I tillegg får vi høre fra Sampo i Finland, og mer om deres treskere for nordiske forhold.

Jordbearbeiding og såing

 

Grovfôr

Denne gang med temaer som grovfôr, kraftfôr, høstemetoder i flere varianter og forberedelser til neste sesong for å nevne noe.
Igjen har vi med oss Bård Svarstad som leder TV-showet, og vi har selvsagt gjester i studio i tillegg til at vi er på flere gårdsreportasjer underveis.

Stortraktor

Torsdag 25. juni hadde vi vår første Agrofil livesending med eget panel bestående av John Deere entusiastene Bård Svarstad, Tore Glærum og Per Faller. Det ble en innholdsrik sending som var verdt å få med seg.

Første agrofilsending

 

 

Aktuelle artikler

Ugraskamp i gjenlegg – investering for ei langvarig eng
Få maks ut av enga!
Presis gjødselspredning
Store penger å tjene på effektiv grovfôrdyrking
Protein fra graset gir grunnlag for en god produksjon

Betalingspartnere