30.01.2019 | Felleskjøpet

Strekkfilm

Den største nyheten er introduksjonen av FarmFilm fra den britiske produsenten Total Poly. Produktet har vært velkjent i Sverige over mange år og Felleskjøpet har valgt å ta inn produktet som et svært priskonkurransedyktig produkt. FarmFilm er en hvit 25 my blåst plast med lim på begge sider. Produktet leveres med resirkulerbar plasthylse. Sigma plast fra Canada har nå i flere år vist seg som et meget godt produkt. Da markedet etterspør produkter uten eske, ble Sigma i 2018-sesongen kun levert med 20 ruller per pall uten eske. Imidlertid er det en plastpose over rullen som beskyttelse. Denne bør sitte på frem til filmen settes inn i forstrekkeraggregatet. Denne posen er resirkulerbar på samme måte som strekkfilmen.

Fra Trioplast blir det en endring av papphylsene på Trioplus 19 my. Disse vil få den samme vannfaste hylsa som vi kjenner fra Triopluss 21 my. I Norge er plasthylser det foretrukne i forhold til vannbestandighet. Nå leveres alle papphylser fra Trioplast med omtrent de samme egenskapene som plasthylsene i forhold til vannfasthet. På øvrige forhold er papphylser i praksis bedre da de har en jevnere form.

I 2017 ble Trio BaleCompressor på hele 4200 meter introdusert. Dette er en breiplast spesialtilpasset for McHale Fusion 2+ og 3 +. Rullen er stor og tung, men med opp mot 380 baller pr rull vil det gi en meget effektiv løsning om man har tilgang til løfteutstyr ved plastlageret. For 2018 blir produktet allment tilgjengelig. Produktvelgeren fra Trioplast er utviklet videre innenfor denne sesongen. Her vil man få en komplett oversikt over hvilke Trioplastprodukter som passer i den enkelte maskin. Denne produktvelgeren viser også hvilken effektivitet man oppnår med lengre ruller, se www. triowrap.com for beregningen under dine forutsetninger.

Plansiloplast

For 2018-sesongen ble det noen endringer også på plansiloplasten. Vi lanserer nå produktet Polydress SiloPro. Dette er det samme gode produktet som vi kjenner under navnet Texaleen Alpha pluss, men kommer nå i hvit og svart. Produktet kan brukes på begge sider avhengig av hvilken farge man ønsker på utsiden. Nyere forsøk i regi av Sveriges landbruksuniversitet viser at hvit farge holder temperaturen i silomassen 1-2 grader lavere om man ikke heldekker siloen med f.eks. flis, halm jord etc.

Pressegarn

For pressegarn er man på vei bort fra typebetegnelsen som skal indikere antall meter pr kg garn. Da dette ikke stemmer er det i bransjen mer snakk om konkrete navn og heller reel lengde pr kg. Videre er det ikke bare er tykkelsen som avgjør styrken i garnet. I et pressegarn vil det alltid være knuten som er det svakeste punktet. Å lage et garn som gir
en sterk knute er derfor vel så viktig som et garn som har høy bruddstyrke. Som eksempel har et Cotesi 130 garn en lengde på 115 meter pr kg. Tama LSB har imidlertid en reell lengde på 140 meter pr kg, altså tynnere garn. Bruksegenskapene er likevel de samme, bortsett fra at man med Tama LSB får en større effektivitet med mer garn pr rull. Ny vekstsesong står snart for tur og gras med en førstehånds verdi på 10 milliarder skal tas hånd om. I dagens norske landbruk er rundballer blitt en stadig viktig del, men bruken av plansilo øker også. Felleskjøpet tilbyr et komplett produktutvalg for å sikre verdiene på best mulig måte.

Rundballefolie

Trioplast

Triowrap finnes i 3 varianter: 500 mm, 750 mm og en 750 mm uten kartong. Triowrap er en kvalitetsplast med 25 my tykkelse. Egner seg godt til rund- og firkantballer. Vil gi god beskyttelse av surfôret i lang tid. Forpakningen uten eske ble i 2017 gjort noe lenger og er nå 1700 m lang. Dette gir 13 % flere baller pr rull. Dette er en løsning som ble veldig godt mottatt. Trioplus er siste generasjons film med annen teknologi og andre resept enn vanlig tradisjonell film. Trioplus finnes i både 19 og 21 my tykkelse. Trioplus 21 my 1900 meter er en plast som svært mange har fått gode erfaringer med de siste åra. Produktet egner seg også for firkantballer, også for de mest krevende størrelsene på 1,2 m bredde. Kan nå også fås i hvit, grønn og gul farge. En 1900 meters rull gir 27 % flere baller enn en tradisjonell
1500 meter. Filmen har vist svært gode egenskaper i forhold til tetthet. En tynnere plast legger seg hardere og strammere på ballen og gir mindre «rynker». Sammen med annen teknologi og andre råvarer, gir dette unike egenskaper og forbedrer kvaliteten på surfôret. Tester av Svenske landbruksuniversitetet (SLU) viser at dette er det produktet med best oksygenbarriere fra Trioplast. Trioplus tilbys også i 2100 meters lengde som gir 40 % flere rundballer pr rull. Tykkelsen er 19 my. Nytt for 2018 var også contraktorforpakning,
altså uten eske. Denne 19 my filmen tilbys også som en lengre variant. Trioplus HP 2600 er
med sine 2600 meter er en større, lengre og tyngre rull og som gir 73 % flere baller pr rull. Denne passer imidlertid ikke i alle maskiner. Uavhengige tester utført av SLU viser at Trioplus 19 my gir en like god eller bedre oksygenbarriere enn TrioWrap 25 my. TrioBio er produsert etter samme teknologi og på samme måte som TrioWrap. Filmen er imidlertid produsert på hovedsakelig ikke-fossilt råstoff. Av sukkerrør produseres polyetylen av samme kvalitet som oljebasert råstoff. Vi har derfor sammen med Trioplast gleden av å tilby rundballefilm produsert av biologisk råstoff. Ved valg av Trioplast tilbys det også teknisk support i sesongen på pakkemaskinene. Trioplast er en SP (Svensk teknisk provningsinstitutt) sertifisert produsent, noe som sikrer at plasten blir produsert
etter høye krav til kvalitet. 

RPC BPI Agri

RPC BPI Agri selger film under flere merkenavn. Felleskjøpet har i flere år solgt produktet under merkenavnet PolyBale. Fra 2018-sesongen vil imidlertid produktet selges
under navnet PolyCrop. Dette er samme gode kvaliteten som øvrige RPC BPI Agri produkter, kun navn og farge på emballasjen er endret.

PolyCrop finnes i tre varianter: Tradisjonell film på 25 my - 500 mm, 750 mm og 750 mm uten kartong, men med en foliepakning rundt. I tillegg tilbyr vi PolyCrop Pro. Filmen
er 20 my tykk og med sine 1950 meter på rullen pakker man 30 % flere baller pr. rull. RPC BPI anbefaler ikke sine 20 my produkter til firkantballer med bredde på 1,2 meter. Produktet leveres uten kartong. Med annen produksjonsteknologi er plasten bearbeidet og
jobbet med under produksjon. Det er derfor ikke en tradisjonell film som bare er gjort tynnere, noe som ellers ville gjort at plasten ville sluppet igjennom mer luft. RPC BPI Agri er en SP sertifisert produsent, noe som sikrer at plasten blir produsert etter høye krav til
kvalitet. 

Sigma

Sigma Performance 5 er vår variant i standard sortimentet. Felleskjøpet selger Sigma P5 for femte sesongen og mange har etterhvert fått stifte bekjentskap med produktet. Sigma er en kvalitetsplast produsert i Canada av en av verdens største strekkfilmprodusenter. Plasten
er en 5 lags blåst plast med gode limegenskaper. Leveres med plastkjerne. Produktet tilbys hovedsakelig uten eske og med 20 ruller pr pall. En plast i standard-sortimentet er noe rimeligere da produsenten bl.a. ikke er sertifisert av SP.

Manuli

AgriFlex er i motsetning til de øvrige en støpt film. Denne har derfor ikke den samme typen lim man finner i en blåst plast. Plasten er derfor svært stillegående. En støpt plast er meget sterk i lengderetningen og går derfor meget godt i firkantpakkere. Leveres på pappkjerne. Støpt er svært prisgunstig.

Rundballenett

Tama

Tama-nett er det beste utgangspunktet for et sikkert og godt resultat. Med sin spesielle teknologi strekker det seg godt utover ballen helt fra kant til kant. Dette reduserer faren for
strå som stikker opp og som kan gi innvendig punktering av pakkeplasten. Tama har med sin unike teknologi laget et lengre nett på hele 4500 meter. Med tykkere langsgående tråder sikrer det likevel like god «mating» i pressa som tidligere. John Deere B-Wrap er et nett for
utendørslagring av halm. Med sin spesielle mikrofiber duk vil den beskytte mot vær og vind samtidig som den «puster». Passer bare i John Deere 800-serien nyere enn 2014 og John Deere 900-serien. 

RKW

Rondotex Evo XXL 3600 er et kvalitetsnett produsert i Tyskland. Rondotex er vårt standardnett. I lavpris-segmentet finner vi det prisgunstige AgriPress nettet på 3000
meter. Dette har samme egenskaper som Rondotex Evo XXL, men mangler bærehåndtak og beskyttelsespose.

Breiplast

Breiplast som erstatning for nett er på full fart inn på flere pressemerker. Felleskjøpet leverer slik plast både fra BPI og Trioplast. Leveres i bredder på 1280 og 1380/1400 mm. Tykkelsene varierer fra 16 til 20 my. I 2017 introduserte vi TrioBalecompressor
på hele 4200 meter. Produktet er 1400 mm bredt og 17 my tykk. Dette er en stor rull som må legges på maskinelt. Praktiske tester har vist at man får ut over 370 baller på en rull.

Plansiloplast

I 2018 var det en fornyelse av plansilosortimentet. Fra tidligere to ulike produkter, en med hvit overside og en med meget høye verdier for mekanisk påvirkning/strekk, har man
nå tatt det beste fra begge produktene og laget en svart og hvit plast med verdier på nivå med Texaleen Alpha Plus. Plansiloplast fra RKW er et sikkert valg for plan-, tårn- og utesilo. Vi leverer i år to varianter. RKW SiloPro 150 er et nytt produkt med hvit overside og svart underside. SiloPro 150 finnes i lengder på 25, 50 og 400 meter. Denne plasten egner seg også godt til dekking i tårnsilo. Tidligere ble det i stor grad brukt i transparent i innvendige siloer, men i praksis har farge ingen betydning i en tårnsilo. Kvaliteten er den samme. SiloPro 150 er en meget bra og slitesterk plast. Plastresepten gir en av markedets desidert høyeste verdier for punkteringsstyrke. Med sine egenskaper egner også plasten
seg svært godt som sideveggsfolie i plansilo. Plasten er 150 my tykk. RKW Vakuumfilm skal alltid brukes sammen med de tykke overplastene for beste beskyttelse av surfôret i plansilo. Denne plasten er 40 my tykk og suger seg ned til grasmassen. RKW ProAgri Combifilm er et relativt nytt produkt. Her får man både over- og vakuumfilm i en og samme plast. Dette gjør arbeidet lettere med å dekke plansiloen. I tillegg er dette en plast som vil ha 6- 8 ganger så bra oksygenbarriere som en tradisjonell løsning. Dette gir derfor de beste muligheter for et godt surfôr, spesielt i det øvre sjiktet er dette av betydning. Disse to plastlaga må skilles ved gjenvinning, da denne tynne vakuumfilmen må gå som energiplast. Plasten er hvit på oversiden.

Plansiloplast

Beskyttelsesnett/singelpølser

For å holde plansiloplasten godt ned mot massen leverer vi beskyttelsesnett fra RKW. Disse
har en vekt på 200 gram/m². Dette vil dermed holde plasten i ro og beskyttet mot utvendig
påkjenning. Vind vil ikke få tak i plasten på samme måte. For best tetting mot kant anbefales det pølser med singel. Disse er 1,2 m lange og i samme material som beskyttelsesnettet. Pølsene fylles med singel da de således ikke fryser på samme måte som sand. Legges både langs kant, men også på tvers av siloen for å holde beskyttelsesnettet på plass og hindre at lufta vandrer langt inn mellom surfôret og plasten etter åpning av siloen.

Pressegarn m.m.

Pressegarn leveres fra både Tama og Cotesi. 400 garn til småballer og 750 til rundballer. Sisal Natur 300 er i pakninger av 6 nøster. Til store firkantpresser er kravet til garn noe annerledes. Her er trykket større og garnet må tåle større belastning. Imidlertid er det knuten som setter begrensingen for hvor stor belastning garnet tåler. Da det finnes to ulike knutesystem, Cormick og Deering, må man vite hva slags knute man har for å
kunne si noe om bruddstyrke. Da knuten blir det svakeste punktet, er det ikke bare tykkelsen på garnet som avgjør bruddstyrken, men derimot også hvor god knute garnet gir.

I dette segmentet leverer vi hovedsakelig Cotesi 130 og Tama LSB.
Tama LSB er nytt garn, med garantert 2600 meter pr pakning. Cotesi 130 som er mest brukt
ligger på omtrent 2000 meter pr pakning. I tillegg er Tama LSB «twistet» flere ganger og får dermed svært gode egenskaper for å lage en god knute. Dette blir ett billigere alternativ og øker kapasiteten på pressa grunnet mindre bytter. Til de største HD pressene leveres
Cotesi One og One +.