05.10.2021 | Felleskjøpet

Felleskjøpet har i 9 år behandler over 50% av såkornet med den bærekraftige ThermoSeed-metoden. Dette er varm damp som fjerner soppsjukdommer på såkornet med god effekt og sikrer god spireevne.

ThermoSeed anlegget til Felleskjøpet har nå vært i drift i 9 år. «Til nå har vi spart mennesker, dyr og natur for 200 tonn kjemisk beis» sier Jon Atle Repstad, produktsjef for såvarer. Felleskjøpet har ThermoSeed anlegg på to steder i landet; et på Holstad og et i Steinkjer. På disse to stedene blir såkornet først analysert for å finne best behandling for å ivareta såkornets kvalitet. Halvparten blir TherrmoSeed-behandlet mens ca. 20% forblir ubehandlet og ca. 30% blir kjemisk beiset.

Sopp i ubehandlet bygg.jpg

Et rent utgangspunkt. Skålen til venstre viser ulike soppsjukdommer som kan forekomme på ubehandlet bygg. Til høyre ser du ThermoSeed behandlet såkorn; friske, rene og spiredyktige frø.
Bildekreditering: lantmannen.se

ThermoSeed såkorn kan brukes som en del av integrert plantevern (IPV) strategi. Metoden er også godkjent i økologisk dyrking. Ved behandling med ThermoSeed får man nyttiggjort mer av den økologiske råvaren og mindre går til spille.

«Det betyr også et godt arbeidsmiljø som sparer de som håndterer såkornet for beisemiddel- og kjemikalieeksponering. Behandlingen har ingen negativ effekt på miljøet, ingen fare for resistens utvikling og et eventuelt overskudd av såvare kan brukes som fór.» sier Jon Atle videre.

Sverige og Norge var tidlig ute med å ta i bruk denne metoden. Nå ser man at også andre land i Europa begynner å få øynene opp for denne miljøvennlige og effektive metoden. «Nå har Finland også bygd sitt eget anlegg. Dermed vil det kommende sesong totalt bli behandle ca. 100.000 tonn såkorn med metoden» sier Jon Atle og skyter inn til slutt «Vi er stolte at vi tidlig så verdien i dette og begynte produksjonen allerede for 9 år siden».