10.05.2019 | Hans Trygve Lund

Bra åker med potensiale

Når man ikke kjenner til konkrete mangler vil et multinæringsprodukt som Croplift og OptiCare eller kulturspesifikke produkter som Gramitrel, Solatrel og Brassitrel være å foretrekke. Dette kan tilføres straks det er nok bladmasse til å fange opp bladgjødselen. Dette for å sikre næringstilførselen i vekstperioden. 

I korn er det aktuelt med årsdose på ca 400 ml/daa delt i 2-4 behandlinger sammen med annen sprøyting, da det gir best effekt med flere små doser enn en stor dose. I andre kulturer kan det være andre doseringer, se aktuelt produkt.

Synlig mangel

Er det synlige mangler eller man vet det mangler næringsstoffer, vil det være aktuelt å tilføre en større mengde av det/de aktuelle næringsstoffene. Da trengs det større mengder og man bruker bladgjødsel som tilfører det aktuelle næringsstoffet. Se produktutvalg her.

Plantestimulanter i stresset åker

For å hjelpe planter som er stresset av kulde, vannmangel, andre plantevernmidler og lignende, er plantestimulanter (biostimulanter) aktuelle å bruke. Generelt anbefales Aminosol i de fleste kulturer, men nykommeren Acadian er også aktuell i blant annet potet. Les mer om Acadian tangekstrakt; interessant plantestimulant.

Mulig behandling kan være 300 ml/daa Aminosol eller Acadian blandet med 200 ml/daa med for eksempel Croplift, OptiCare eller annen bladgjødsel. Alternativt kan Aminosol eller Acadian tilføres alene. Vi har også sett positive utslag av blande inn Aminosol ved sprøyting med Hussar i bygg.