31.03.2021 | Ingrid Strømstad, fagsjef Formel

Friske dyr og lite lammetap gjør hverdagen lettere, og bidrar til en bedre økonomi. Vær godt forberedt til ei travel tid.

Når lammesesongen starter endrer arbeidsmengden og fjøsrutinene seg drastisk. Det er stort behov for å ta i bruk all tilgjengelig plass i fjøs og låve etter hvert som lammetallet stiger, og fjøset fylles. Vi har vel lært mye det sist året om hvor viktig det er med små «kohorter» og god plass, og hvordan dette kan redusere smitten. Dette er jo kjent stoff, men kan ikke sies ofte nok. Å få ut søye og lam så raskt vær og føre tillater det er også et godt tiltak. Om grasveksten er minimal så kan det lett støtte- fôres med Formel Grov. Den grove pelletsen sikrer lite svinn, og gjør utefôringa lettere. En annen måte å få redusert arbeidsmengden på kan være å benytte appetittfôring på søyer i fellesbinger etter lamming. Til et slikt driftsopplegg anbefaler vi Formel Sau Intensiv. Dette kraftfôret har et høgt fiberinnhold og sammen med godt grovfôr gir dette gode resultater.

Livsviktig råmelk

Når lamminga er i gang, er det viktig å være til stede. Sørg for at lamma får tilgang på råmelk så raskt som mulig. Minst to desiliter råmelk innen fire timer, og deretter to desiliter per kilo levendevekt det første døgnet. Råmelka sikrer lamma antistoffer fra mora. Lamma danner egne antistoffer, men dette tar to-tre måneder. Søya produserer antistoffer både fra vaksiner som er gitt i drektigheta og fra andre smittestoffer hun har hatt kontakt med. Dette gjør lamma godt rustet for å møte miljøet i fjøset. Råmelka er i tillegg en viktig energikilde, og den inneholder hormoner og enzymer som er bra for tarmfunksjonen.

Ny råmelkserstatning

Mange saueprodusenter sikrer seg eget fryselager av råmjølk fra gode ku- kollegaer. Det er godt å ha når søyas egen råmjølk er utilstrekkelig. Vi har nå i salg et råmjølksprodukt, som er et godt alternativ, Pluss Råmelkserstatning. Produktet er produsert av tørket kumjølk. En pose er tilstrekkelig dose til fem lam.

God tilvekst krever riktig fôring

Etter lamming øker både fôrbehov og fôropptakskapasiteten sterkt hos søya. Det er stor forskjell på grovfôropptaket på ulikt grovfôr. Fôr som er høstet rundt skyting har høgt opptak, mens fôr som er høstet rundt blomstring inneholder mer fiber og begrenser opptaket. Et velgjæret, snittet grovfôr med god hygienisk kvalitet bidrar også til å øke opptaket. Det er bra å få oversikt over grovfôrkvaliteten. Da er det lett å tilpasse kraftfôrmengden og typen kraftfôr etter behov. Figur 1 viser noen anbefalinger på mengde kraftfôr ved ulike grovfôrkvaliteter og antall lam. Vi har flere aktuelle kraftfôrtyper til søya.

Oversikt over disse finnes på nettsiden felleskjopet.no/Formel.

image1m2lo.png
Figuren viser energibehovet til søyer med ulikt lammetall og ved ulike tilvekst.

Sur vom og matleie søyer

For å unngå sur vom og appetittsvikt må kraftfôrmengden økes gradvis fra to dager etter lamming. Vomstabil kan være et godt tiltaksprodukt. Den bidrar til høyere pH i vomma og reduserer utfordringer med sur vom ved høge kraftfôrmengder. Om søya blir «matlei» kan Pluss Energibalanse være et godt råd. Da reduseres også risikoen for ketose.


Huskeliste til lamminga

Hygieneartikler:

 • Engangshansker
 • Glidemiddel
 • Utstyr til desinfeksjon

Til lamma:

 • Pluss Råmelkserstatning eller lager av ekstra råmjølk.
 • Pluss mjølkeerstatning: Lambert eller Ulla
 • Pluss Amigo
 • Kraftfôr til lamma. Formel Mysli Start eller Formel Lam
 • Smokker og annet utstyr til ditt mjølkfôringssystem
 • Varmelampe
 • Flis til strø

Kraftfôr til støttefôring på vårbeite

 • Formel Grov til søyene
 • Formel Lam til lamma

Tilskuddsfôr til søya som forebygge diarè og sjukdom

 • Pluss Vomstabil
 • Pluss Energibalanse Tørr

Ønsker alle lykke til med en god lammesesong.

Publisert 31.03.2021