18.06.2021 | Felleskjøpet

Senteret har som mål om å utvikle norskbaserte proteinråvarer som blant annet kan erstatte importert soya.

Felleskjøpet driver også ett av Norges fremste miljø innen fôr av produksjonsdyr og kjæledyr, gjennom Felleskjøpet Fôrutvikling.

Trevirke, biogass og marine alger er de mest aktuelle kildene for å framstille høyverdig norsk proteinfôr til husdyr og fisk. Norge ligger langt framme på dette området.

Lagde dyrefôr av gjærceller

I 2018 resulterte et samarbeid mellom Foods of Norway og Felleskjøpet fôrutvikling i at man kunne servere historiens første måltid med kylling som er fôret opp på proteiner fra gjærceller.

Både i tømmerstokker og i alger finnes det sukkerarter som Foods of Norway har funnet metoder for å utvinne.

På sukkerartene settes det i gang en kontrollert gjæringsprosess i et bioraffineri. Gjæren «spiser» sukkeret, og det dannes flere og flere gjærceller.

Gjærcellene består av en betydelig andel høyverdig protein, og det er dette proteinet som inngår i dyrefôret.

Spennende muligheter for norske proteinkilder

Direktør for Felleskjøpet Fôrutvikling, Knut Røflo, sier de nye produktene gir mange spennende muligheter for norsk landbruk.

— Dette kan bli viktig i et beredskapsperspektiv i fremtiden. Kanskje har dette proteinet også andre fordeler som vi ikke har oversikt over enda. Jeg vet for eksempel at det har vist seg å ha positive helsemessige egenskaper på laks, sier han.