Melkeutstyr

Melkerobot

DeLaval har mer enn 20 års erfaring med melkerobot, og med VMS 300-Serie er det ny og banebrytende teknologi og brukeropplevelse som bidrar til at melkeproduksjon er et lønnsomt valg ikke bare i dag, men også for generasjonene som kommer.

 • Robotarmen tar hånd om hele melkeprosessen. Armen har stor rekkevidde, og derfor kan VMS melke kyr med de aller fleste jur-former. Det meste kan styres fra pekeskjermen, eller at en bruker telefon eller nettbrett. Dette gjør at du kan foreta justeringer samtidig som du observerer kua under melkingen.
 • 4 stk optiske ICAR-godkjente melkemålere overvåker melkeytelse, melkestrøm, tid, konduktivitet og blodinnhold i melka. (DL V300/Herd Navigator 100 - open1/DL smartphone/DeLaval VMS milking system V300 with InSight)
 • VMS-rengjøringen kan programmeres for å møte de spesielle forholdene på gårdene.
 • For å holde en god melkekvalitet og forhindre smittespredning, skylles spenekoppene inn- og utvendig etter melking av hver enkelt ku.
 • Integrert sprutbeskyttelse sikrer at gjødsel automatisk blir ledet bort fra melkeområdet. Platen berører kua forsiktig – ikke noe mekanisk trykk.
 • Den rustfrie fôrkrybben i stål er ergonomisk og selvdrenerende, slik at den er lett å holde ren.
 • VMS består av ferdigmonterte moduler for rask og enkel installasjon. VMS tar liten plass, slik at den vil passe i de fleste fjøsløsninger.
 • Enkel og sikker tilgang til kua under melking og mulighet til å utføre manuell påsetting. Programmerbar automatisk gulvspyling sikrer at kyrne dine til enhver tid står på et rent underlag
 • Den fleksible boksen i VMS tillater deg å tilpasse bredden slik at den passer nettopp til din besetning. Den justerbare stallboksen gir mulighet til å justere mellom tre posisjoner; liten (-6 cm), standard (som i dag) og stor (+ 6 cm). Dette gir mer komfort for store dyr og bedre posisjon for små dyr. (delaval-vms-series-brochure-v11a-norsk-web-50736)

DeLaval 310 RePro

DeLaval 310 RePro forvandler det ultimate melkings- og dyrevelferdssystemet til et systemverktøy for reproduksjon. Ved å gi er klart bilde av hvert dyr sin reproduktive status med DeLaval DelPro™ BioModels, for å tolke progrestronenivåene i melkeprøvene som automatisk utføres av din VMS V310.

Begynner kua en ny syklus etter kalving? Er kua brunstig? Har kua cyster? Er kua drektig? Eller har hun kua hatt en tidlig abort? Alle disse kritiske spørsmålene blir automatisk besvart og varslet om i din Delproapp. Alt dette gir friskere kyr, reduserte veterinærutgifter, forbedret kostpris og kyr som blir drektige til riktig tid og resulterer i mer produktive laktasjoner, - som du vet betyr mer penger.

 • 32% bedre inseminasjonsrate*
 • Automatisk drektighetskontroll
 • Oppdag uregelmessigheter i reproduksjonssyklusen
 • Varsler om tidlige aborter
 • Mer produktive laktasjoner
 • Mindre «tomme kyr»
 • Redusere utrangering (DeLaval RePro kompendie gir -inngående forklaring om bruk og bakgrunn / DeLaval-RePro-detaljert-48788)

DeLaval Holdvurdering BCS registrerer holdet på dine kyr, og du kan planlegge fôoringen på dine kyr slik at de har den optimale fettreserven. Dette fremhevmer kuhelse, melkeproduksjon, reproduksjonseffektivitet og levetid.

DeLaval OCC celletallsmåler fokuserer på god jurhelse og god melkekvalitet, og det er sikret med en OCC celletallsregner montert i VMS melkeroboten. Nøyaktig prøvetaking på de kyrne du ønsker skjer på en enkel måte, og resultatene kommer inn din database for videre bearbeiding og observasjon.

DeLaval har også selvsagt mye utstyr slik som selekteringsgrinder, enveisporter, aktivitetsmåling og muligheter for at du som kunde kan velge akkurat det kutrafikk-systemet du vil ha i drifta. Det finnes løsninger for alt!

Den ulitmate plattformen for melkegårders bestningsstyring er DeLaval DelPro besetningsstyringsplattform.

Du angir styringsmål, og DelPro er der for å sikre at du har alt du trenger for å sette planene dine ut i livet, og bistår med all informasjonen du trenger for å overvåke og justere disse planene, og gir deg varslene og analyser for å holde deg på riktig spor. DelPro sammenstiller de mange datakildene fra melkeproduksjonen din, behandler og analyserer dem for å lage verdifull informasjon og rapporter som hjelper deg med å gjøre jobben din. Med hjelp fra en rekke applikasjoner kan du utnytte all den kraften avhengig av oppgaven du har. DelPro setter deg og brukervennlighet i sentrum for alt den gjør.

Les mer fra DeLaval her.

Produkter melkerobot

Se flere produkter

Melkeutstyr

DeLaval tilbyr et stort utvalg av melkestaller som kan tilpasses behovene til deg og din gård. Hver melkestall er designet så du og dine dyr er komfortable og trygge til enhver tid. DeLaval sine undersøkelser og utvikling sikrer en rask og grundig melkeprosess fra det øyeblikket dine kyr går inn i melkestallen og frem til de går ut. DeLaval parallellstaller og DeLaval fiskebeinstaller er de aktuelle for det norske markedet. 

DeLaval har alt fra de enkle båsfjøsanleggene til det eneste ICAR-godkjente anlegget for bås
DeLaval DelPro rørmelkingsystem gir deg muligheter til å bedre kontrollere melkeproduksjonen – uten at du må endre hele melkesystemet og livsstilen.

Å drive en melkegård er hardt arbeid. Det vet du bedre enn oss. Men tidene endres og kanskje er det på tide å lette på arbeidsbyrden, tid for litt mer fritid: på tide å gå fra manuelle systemer til mer automatiserte prosesser.

Å arbeide med DeLaval DelPro™ er som å ha en riktig smart og effektiv “assistent” på gården. Det sparer tid og øker lønnsomheten. DeLaval DelPro gir deg den informasjonen du trenger for å ta de riktige beslutningene – uten at du behøver å endre eller bygge om i fjøset, venne kyrne til et nytt system eller gjøre store investeringer.

DeLaval mobilmelker PMU gir deg muligheten til å melke kyrne når og hvor du vil. Du trenger ikke starte hele melkesystemet for å melke enkelte kyr.

DeLaval mobil melkeenhet PMU passer for såvel den store melkeprodusenten som vil melke kyr i kalvings- eller behandlingsbokser, som den mindre melkeprodusenten med noen få kyr eller andre melkeproduserende dyr, som sau og geit.

Produkter melkeutstyr

Se flere produkter

VMS 310-modellen - bedre på nesten alt

Betalingspartnere