Telefonnummer til anlegget er: 90 87 61 38

Mottak av

Havre, bygg og hvete (rug og rughvete etter avtale).
Husk deklerasjonsprøve ved levering av mathvete. Dette skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, det er kun en sorteringsprøve for anlegget.

Levering utenom sesong etter avtale.

Telefonnummer for containertransport: 95 98 80 09.

Containerpriser til Bø.pdf
NB! Containerprisene er kr/tonn. Minstebelastning er 9 tonn.