<ul> <li><a href="https://www.felleskjopet.no/korntimer/">Bestill time for levering av korn</a>&nbsp;online.</li> <li>Se&nbsp;<a href="/link/8f6eb8b3cc824beba83325dbfffa873c.aspx">Lokale kornpriser</a></li> <li>Last ned&nbsp;<a href="/link/a8f86d81d512419d91bcf5265bbc1a7a.aspx">Leveringsseddel korn (PDF, 23KB)</a></li> <li>Last ned&nbsp;<a href="/link/6c9eaef7e7aa405f95d0fe8e50e25aef.aspx">Kornguiden&nbsp;</a>for all info om kornhandel med Felleskjøpet.&nbsp;</li> <li>Telefonnummer til anlegget er: 90 87 61 38.</li> </ul> <h2>Mottak av</h2> <p>Havre, bygg og hvete.<br />Husk deklerasjonsprøve ved levering av mathvete. Dette skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, det er kun en sorteringsprøve for anlegget. <br /><br />Levering utenom sesong etter avtale.</p> <p>Telefonnummer for containertransport: 95 98 80 09.</p>