Mottak av

Havre, Bygg, Rug og Hvete.
Husk deklerasjonsprøve ved levering av Mathvete og Matrug. Dette skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, det er kun en sorteringsprøve for anlegget.

Levering utenom sesong etter avtale.

Telefonnummer for containertransport: 959 88 009.