Telefonnummer til anlegget er: 90876138

Viktig info om timebestilling  

 • Ledige timer for levering av korn blir publisert på internett. Ledige timer blir kontinuerlig lagt ut og oppdatert i henhold til kapasitet på anlegget. Alle avbestillinger blir automatisk lagt ut som ledige timer. 
 • 0-7,5 tonn = 1 tipptime. 
  Har du mer enn 7,5 tonn må du bestille 2 tipptimer, mer enn 30 tonn; bestill 3 tipptimer osv. 1 tipptime tilsvarer 15 minutter. 
 • Har du vannprosent over 28% kan lasset bli avvist.  
 • Husk å fylle ut leveringsseddel for hvert lass. 
 • Det er timebestilling for all levering av korn fra 1. august t.o.m 1. mai.   

Mottak

 • Hvete kl.1, 2, 3 og 4. Husk deklarasjonsprøve ved levering av mathvete.  
  Dette skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, det er kun en sorteringsprøve for anlegget. 
 • Bygg og havre. 
 • Erter og åkerbønner etter avtale.   

Levering utenom sesong må avtales med anlegget.

Containertransport

Sunde renovasjon & gjenvinning AS: 95988009. 

Containerfrakt til Bø.pdf

NB! Containerprisene er kr/tonn. Minstebelastning er 9 tonn. 
Prisene er publisert med forbehold om trykkfeil.