Telefonnummer til anlegget er: 62 36 96 34

Husk leveringsseddel ved alle leveranser.

Mottak av

Matkorn:
Mathvete. (ikke klasse 4)
Husk forhåndsprøve for falltall. Dette skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, det er kun en sorteringsprøve for anlegget.

Fôrkorn:
Hvete, bygg og havre.
Havre skal leveres med forhåndsprøve for mykotoksiner.

Transportbestilling Container

LFK Transport: 90 60 23 11.
DK Transport: 97 76 51 20.

Containertabell Hedmark 2019.pdf