Telefonnummer til anlegget er: 47514270

 

Viktig info om timebestilling  

 • Ledige timer for levering av korn blir publisert på internett. Ledige timer blir kontinuerlig lagt ut og oppdatert i henhold til kapasitet på anlegget. Alle avbestillinger blir automatisk lagt ut som ledige timer. 
 • 0-15 tonn = 1 tipptime. 
  Har du mer enn 15 tonn må du bestille 2 tipptimer, mer enn 30 tonn; bestill 3 tipptimer osv. 1 tipptime tilsvarer 20 minutter. 
 • Max 7 tonn per time dersom du har korn med vannprosent mellom 24 -28%. 
 • Har du vannprosent over 28% kan lasset bli avvist.  
 • Husk å fylle ut leveringsseddel for hvert lass. 
 • Det er timebestilling for all levering av korn fra 1. august t.o.m 1. mai.

Mottak 

 • Mathvete  
  Husk forhåndsprøve for falltall. Dette skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, det er kun en sorteringsprøve for anlegget. 
 • Hvete og bygg.
 • Havre etter avtale. Havre skal leveres med forhåndsprøve for mykotoksiner. 

Containerbestilling:

LFK Transport: 90602311.