Husk leveringsseddel ved alle leveranser.

Mottak av

Matkorn:
Mathvete.
Husk forhåndsprøve for falltall. Dette skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, det er kun en sorteringsprøve for anlegget.

Fôrkorn:
Hvete, Bygg og Havre.
Havre skal leveres med forhåndsprøve for mykotoksiner.

Transportbestilling Container

LFK Transport: 906 02 311
DK Transport: 977 65 120