Husk leveringsseddel for alle leveringer.

Mottak av

Matkorn:
Mathvete og Matrug.

Fôrkorn:
Hvete, Bygg, Havre og Oljefrø.

Husk forhåndsprøve. Dette skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, det er kun en sorteringsprøve for anlegget.