Telefonnummer til anlegget er: 99 27 97 70

Husk leveringsseddel for alle leveringer.

Mottak av

Matkorn:
Mathvete og matrug.

Fôrkorn:
Hvete, fôrrug, rughvete, bygg, havre og oljefrø.

Husk forhåndsprøve. Dette skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, det er kun en sorteringsprøve for anlegget.

Transportbestilling

Container:      
Containerservice Hadeland: 91 32 15 77 (fra Hadeland)
Aas Transport: 97 72 72 00 (fra Rollag, Flesberg og Kongsberg)
O K Lie: 99 28 85 50 (fra Øvre/Nedre Eiker, Skoger, Drammen, S. Modum og Lier)
Cato Hegna: 91 38 12 34 (fra Røyken, Hurum og Lier)

Containerpriser Drammen.pdf
NB! Containerprisene er kr/tonn. Minstebelastning er 9 tonn.