Telefonnummer til anlegget er: 99279770.

Viktig info om timebestilling  

 • Alt korn fra produsent skal leveres på timeavtale. Dersom oppmøte uten timeavtale, vil man ikke få levert korn - eventuelt kan man vente til alle med timeavtale har levert dersom det fortsatt er ledig kapasitet. 
 • Transportører som kjører på avtale med Felleskjøpet bestiller leveringstime selv, på egen innlogging. 
 • Ledige timer for levering av korn blir publisert på internett. Ledige timer blir kontinuerlig lagt ut og oppdatert i henhold til kapasitet på anlegget. Alle avbestillinger blir automatisk lagt ut som ledige timer. 
 • 0-15 tonn = 1 tipptime. 
  Har du mer enn 15 tonn må du bestille 2 tipptimer, mer enn 30 tonn; bestill 3 tipptimer osv. 1 tipptime tilsvarer 20 minutter. 
 • Max 7 tonn per time dersom du har korn med vannprosent mellom 24 -28%. 
 • Har du vannprosent over 28% kan lasset bli avvist.  
 • Husk å fylle ut leveringsseddel for hvert lass. 
 • Det er timebestilling for all levering av korn fra 1. august t.o.m 1. mai.   

Mottak

 • Mathvete KL. 1, 2, 3 og 4. 
 • Fôrhvete, rughvete, bygg og havre.

Husk forhåndsprøve. Dette skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, det er kun en sorteringsprøve for anlegget.

Containerbestilling

Containerservice Hadeland: 91 32 15 77 (fra Hadeland)
Aas Transport: 97 72 72 00 (fra Rollag, Flesberg og Kongsberg)
O K Lie: 99 28 85 50 (fra Øvre/Nedre Eiker, Skoger, Drammen, S. Modum og Lier)
Cato Hegna: 91 38 12 34 (fra Røyken, Hurum og Lier)

Containerpriser Drammen.pdf

NB! Containerprisene er kr/tonn. Minstebelastning er 9 tonn. 
Prisene er publisert med forbehold om trykkfeil.