Telefonnummer til anlegget er: 91 60 84 45.

Husk leveringsseddel ved alle leveranser.

Mottak av:

  • Konvensjonelt Bygg.
    Ved leverening av korn til Frosta kornmottak utenom høstsesong, etter avtale med kornmottak.

Priser for henting av korn

  • Henting av korn med sugebil kr 178 / tonn.
  • Henting av korn med container kr 162 / tonn.
  • Minstesats for fraktbelastning er 9 tonn.

Transportbestilling

  • Container: Ring Skarsbakk Transport på telefon: 48 04 12 07 eller 48 04 12 02.
  • Sugebil: Ring Børstad Transport på telefon: 48 08 24 63, eventuelt epost: svein.joar.bakken@borstad.no.

Leierensing av såkorn

Vi anbefaler de som vurderer å rense sitt eget såkorn om å sende inn prøver for analyse av spireevne/beisebehov til det aktuelle anlegg. Denne prøven skal være på minimum 150 gram.
Ta ut prøven mange steder i bingen, slik at prøven blir så representativ som mulig.

Alle som leverer inn spireprøve til oss vil bli kontaktet.

Det er en fordel med analyse/beisebehovsprøve av såkornet. Dette for å konstatere spire-evne, spiretreghet og bruk av riktig sort beis i forhold til analyse. Det er også miljøbesparende.

For bestilling av rensing, ta kontakt med

  • Frosta kornmottak - tlf: 91 60 84 45.