Telefonnummer til anlegget er: 90 78 79 47.


Mottak, organisering og timebestilling i høstmottaket

Vi har internettbestilling for kornleveranser. Link til timebestilling finner du øverst på denne siden.
Det åpnes for bestilling av time kl. 10.00 hver dag - 3 dager frem i tid. 

Husk leveringsseddel for hvert lass. 

Mottak av:

  • Konvensjonelt Bygg.
    Ved leverening av korn til Frosta kornmottak utenom høstsesong, etter avtale med kornmottak.

Priser for henting av korn

  • Henting av korn med sugebil kr 219/tonn.
  • Henting av korn med container kr 199/tonn.
  • Minstesats for fraktbelastning er 9 tonn.

Transportbestilling

  • Container: Ring Skarsbakk Transport på telefon: 48 04 12 07.
  • Sugebil: Ring 97 77 62 00 eller 74 12 65 60.

Leierensing av såkorn

Vi anbefaler de som vurderer å rense sitt eget såkorn om å sende inn prøver for analyse av spireevne/beisebehov til det aktuelle anlegg. Denne prøven skal være på minimum 150 gram.
Ta ut prøven mange steder i bingen, slik at prøven blir så representativ som mulig.

Alle som leverer inn spireprøve til oss vil bli kontaktet.

Det er en fordel med analyse/beisebehovsprøve av såkornet. Dette for å konstatere spire-evne, spiretreghet og bruk av riktig sort beis i forhold til analyse. Det er også miljøbesparende.

Koronatiltak på anlegget

På grunn av koronasituasjonen ser vi oss nødt til å ta våre forhåndsregler for å unngå smitte på både oss selv og dere som kornprodusenter. Det vil derfor ikke bli mulig å komme inn i selve anlegget, men kun i hall for tipping av korn. 
Levering av leveringsseddel og kommunikasjon vil derfor bli praktisert på litt andre metoder enn vi tidligere er vant til på anleggene. Det er fortsatt svært viktig at dere leverer leveringsseddel. 
Dette for å sikre at kornoppgjør går til riktig produsent. 
Mer informasjon om koronatiltak vil bli informert på anlegget når vi starter høstmottaket. 

For bestilling av rensing, ta kontakt med

  • Frosta kornmottak - tlf: 90 78 79 47.