Telefonnummer til anlegget er: 90787947.


Mottak, organisering og timebestilling i høstmottaket


Silooperatør Aage Bratsvedal jr og Joar Vik ønsker deg velkommen til ny kornsesong på Frosta.

Vi har internettbestilling for kornleveranser. Link til timebestilling finner du øverst på denne siden.
Det åpnes for bestilling av time kl. 10.00 hver dag - 2 dager frem i tid

Husk leveringsseddel for hvert lass. 

Mottak av:

  • Konvensjonelt bygg.
    Ved leverening av korn til Frosta kornmottak utenom høstsesong, etter avtale med kornmottak.

Priser for henting av korn:

  • Henting av korn med sugebil kr 236/tonn.
  • Henting av korn med container kr 205/tonn.
  • Minstesats for fraktbelastning er 9 tonn.

Transportbestilling:

  • Container: Ring Skarsbakk Transport på telefon: 48041207.
  • Sugebil: Ring 97776200 eller 74126560.

Leierensing av såkorn:

Vi anbefaler de som vurderer å rense sitt eget såkorn om å sende inn prøver for analyse av spireevne/beisebehov til det aktuelle anlegg. Denne prøven skal være på minimum 150 gram.
Ta ut prøven mange steder i bingen, slik at prøven blir så representativ som mulig.

Alle som leverer inn spireprøve til oss vil bli kontaktet.

Det er en fordel med analyse/beisebehovsprøve av såkornet. Dette for å konstatere spire-evne, spiretreghet og bruk av riktig sort beis i forhold til analyse. Det er også miljøbesparende.

For bestilling av rensing, ta kontakt med:

  • Frosta kornmottak - tlf: 90787947.