Husk leveringsseddel ved alle leveranser.

Mottak av

  • Konvensjonelt Bygg.

Priser for henting av korn

  • Henting av korn med sugebil kr 161 / tonn.
  • Henting av korn med container kr 145 / tonn.
  • Minstesats for fraktbelastning er 9 tonn.
  • NB! For containertransport får man en redusert pris på kr 30 /tonn i perioden 16.11.2016 t.o.m 30.04.2017.

Transportbestilling

  • Container: Ring Skarsbakk Transport på telefon: 480 41 207 eller 480 41 202.
  • Sugebil: Ring Børstad Transport på telefon: 480 82 463, eventuelt epost: svein.joar.bakken@borstad.no.

Leierensing av såkorn

Vi anbefaler de som vurderer å rense sitt eget såkorn om å sende inn prøver for analyse av spireevne/beisebehov til det aktuelle anlegg. Denne prøven skal være på minimum 150 gram.
Ta ut prøven mange steder i bingen, slik at prøven blir så representativ som mulig.

Alle som leverer inn spireprøve til oss vil bli kontaktet.

Det er en fordel med analyse/beisebehovsprøve av såkornet. Dette for å konstatere spire-evne, spiretreghet og bruk av riktig sort beis i forhold til analyse. Det er også miljøbesparende.

For bestilling av rensing, ta kontakt med

  • Frosta kornmottak - tlf: 916 08 445.