Telefonnummer til anlegget er: 99160651.

Mottak av korn for sesongen 2022/2023


Bjørn Hoel ønsker deg velkommen til ny kornsesong på Hoels Mølle. 

Anlegget tar imot: 

Konvensjonelt bygg i høstmottaket. Anlegget er stengt resten av året. 

Ring og bestill time for tipping.