Nb! Ny tabell for økt tørketrekk fra 01.11.2020 blir utsatt til 01.12.2020. 
Dette på grunn av at skuronna fortsatt er i gang i Trøndelag. 

Telefonnummer til anlegget er: 99 16 06 51.

 Mottak av   

  • Bygg. Anlegget er stengt etter høstmottaket. 

    Ring og bestill time for tipping. 

Koronatiltak på kornmottaket

På grunn av koronasituasjonen, så ser vi oss nødt til å ta våre forhåndsregler for å unngå smitte, både for våre ansatte og for dere som kornprodusenter. Det vil derfor ikke bli mulig å komme inn i selve anlegget, men kun i hall for tipping av korn. Levering av leveringsseddel og kommunikasjon vil derfor bli praktisert på litt andre måter enn vi tidligere er vant til på anleggene. Det er fortsatt svært viktig at dere leverer leveringsseddel. Dette for å sikre at kornoppgjør går til riktig produsent. Mere info om koronatiltak vil bli informert om på anlegget når vi starter høstmottaket.