Telefonnummer til anlegget er: 99160651.

Mottak av korn for sesongen 2023/2024

Hoel Mølle ønsker deg velkommen til ny kornsesong.  

Anlegget tar imot: 

Konvensjonelt bygg i høstmottaket. Anlegget er stengt resten av året. 

Ring og bestill time for tipping.