Telefonnummer til anlegget er: 99 27 79 35.

Husk leveringsseddel for alle leveringer.

Mottak av

Anlegget mottar alle sorter konvensjonelt korn unntatt rughvete.

Mottak av oljefrø tirsdag og torsdag.

Mottak av rug mandag og onsdag.

Telefonnummer: Siloleder Frank Nilsen: 41 23 28 21.
                           Silotelefon/Vidar Tørvi: 95 46 98 40.

Transportbestilling

Inntransport m/lastebil - Øivind Mørken tlf:  91 67 41 69.
Container - Containerservice Larvik v/Tore Sam tlf: 90 62 69 50.