Husk leveringsseddel for alle leveringer.

Mottak av

Anlegget mottar alle sorter konvensjonelt korn, ikke økologisk.

Mottak av Oljefrø tirsdag og torsdag.

Mottak av Rug mandag og onsdag.

Telefonnummer: Siloleder Frank Nilsen: 954 69 840.
                           Operatør Roger Trandem: 975 440 71.

Transportbestilling

Inntransport m/lastebil - Øivind Mørken tlf:  916 74 169
Container - Containerservice Larvik v/Tore Sam tlf: 906 26 950