Telefonnummer til anlegget er: 992 77 935.

Husk leveringsseddel for alle leveringer.

Mottak av

Anlegget mottar alle sorter konvensjonelt korn unntatt rughvete.

Mottak av oljefrø tirsdag og torsdag.

Mottak av rug mandag og onsdag.

Telefonnummer: Siloleder Frank Nilsen: 41 23 28 21.
                           Silotelefon/Vidar Tørvi: 95 46 98 40.

Transportbestilling

Inntransport m/lastebil - Øivind Mørken tlf:  91 67 41 69.
Container - Containerservice Larvik v/Tore Sam tlf: 90 62 69 50.

 Container Vestfold og Telemark 2019-2020.pdf