Husk leveringsseddel for alle leveringer.

Mottak av

Anlegget mottar alle sorter konvensjonelt korn, ikke økologisk.

Mottak av Oljefrø tirsdag og torsdag.

Mottak av Rug mandag og onsdag.

Telefonnummer: Siloleder Roger Trandem: 975 440 71.
                           Operatør Frank Nilsen: 954 69 840.

Transportbestilling

Inntransport m/lastebil - Øivind Mørken Tlf 916 74169