Mottak av

  • Bygg, Havre, Erter og Oljefrø. (Hvete utenom sesong)
    Husk å levere forhåndsprøve. Dette skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, det er kun en sorteringsprøve for anlegget. 

Husk leveringsseddel for alle leveringer.

Containertransport

Ole Petter Stubberud tlf: 977 28 364 (fra Sørum og Fet)
Sørum Transport tlf: 958 12 399/63 86 61 10 (fra Ullensaker, Nannestad, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum)
Frode Fallet tlf: 415 79 502 (fra Akershus, Nes, Eidsvoll og Ullensaker)