Viktig info om timebestilling

 • Ledige timer for levering av korn blir publisert på internett. Ledige timer blir kontinuerlig lagt ut og oppdatert i henhold til kapasitet på anlegget. Alle avbestillinger blir automatisk lagt ut som ledige timer.
 • 0-15 tonn = 1 tipptime.
  Har du mer enn 15 tonn må du bestille 2 tipptimer, mer enn 30 tonn; bestill 3 tipptimer osv. 1 tipptime tilsvarer 15 minutter.
 • Max 7 tonn per time dersom du har korn med vannprosent mellom 24 -28%.
 • Har du vannprosent over 28% vil lasset bli avvist.
 • Husk å fylle ut leveringsseddel for hvert lass.
  Det er timebestilling for all levering av korn fra 1. august t.o.m 1. mai

 

Mottak av

 • Bygg, havre, rughvete, erter og oljefrø. (Hvete utenom sesong)
  Husk å levere forhåndsprøve. Dette skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, det er kun en sorteringsprøve for anlegget. 

Husk leveringsseddel for alle leveringer.

Containertransport

Ole Petter Stubberud tlf: 97 72 83 64 (fra Sørum og Fet)
Sørum Transport tlf: 95 81 23 99/63 86 61 10 (fra Ullensaker, Nannestad, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum)
Frode Fallet tlf: 41 57 95 02 (fra Akershus, Nes, Eidsvoll og Ullensaker)

Containertabell Akershus 2018.pdf