Telefonnummer til anlegget er: 90 61 32 72.

Husk leveringsseddel for alle leveringer.

Viktig info om timebestilling

 • Ledige timer for levering av korn blir publisert på internett. Ledige timer blir kontinuerlig lagt ut og oppdatert i henhold til kapasitet på anlegget. Alle avbestillinger blir automatisk lagt ut som ledige timer.
 • 0-15 tonn = 1 tipptime.
  Har du mer enn 15 tonn må du bestille 2 tipptimer, mer enn 30 tonn; bestill 3 tipptimer osv. 1 tipptime tilsvarer 15 minutter.
 • Max 7 tonn per time dersom du har korn med vannprosent mellom 24 -28%.
 • Har du vannprosent over 28% vil lasset bli avvist.
 • Husk å fylle ut leveringsseddel for hvert lass.
  Det er timebestilling for all levering av korn fra 1. august t.o.m 1. mai

Mottak av:

 • Bygg, havre, rughvete, erter og oljefrø. (Hvete utenom sesong)
  Husk å levere forhåndsprøve. Dette skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, det er kun en sorteringsprøve for anlegget. 

Containertransport

Ole Petter Stubberud tlf: 97 72 83 64 (fra Sørum og Fet)
Sørum Transport tlf: 95 81 23 99/63 86 61 10 (fra Ullensaker, Nannestad, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum)

Containerpriser Kløfta.pdf
NB! Containerprisene er kr/tonn. Minstebelastning er 9 tonn.