Mottak av

  • Bygg, Havre, Erter og Oljefrø. (Hvete utenom sesong)
    Husk å levere forhåndsprøve. Dette skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, det er kun en sorteringsprøve for anlegget. 

Husk leveringsseddel for alle leveringer.