Telefonnummer til anlegget er: 95 01 13 89 (7-15)
Timebestillling i høstsesongen: 99 25 95 28 (7-15)
Telefonnummer til siloformann: 94 79 69 79 

Viktig info vedrørende timebestilling:

Max 12 tonn pr time (hvis mer, bestill 2 timer)

Husk leveringsseddel for alle leveranser.

Mottak av:

Fôrkorn:
Bygg, havre og fôrhvete.

Matkorn:
Hvete kl 1 og 2. Mottak etter avtale mandag, onsdag og fredag i høstsesongen. 
Etter høstmottaket kun etter avtale.

Husk å levere forhåndsprøve for falltall og DON-analyse på hvete og havre. Dette skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, det er kun en sorteringsprøve for anlegget. Må leveres dagen før levering.

Oljefrø:
Mottak etter avtale.

Økologisk korn:
Økologisk bygg i høstsesong.
Økologisk havre - fôrhvete - fôrrug - rughvete og erter. Mottak etter høstsesong.

Transportbestilling container

  • Leirdal Maskin v/Jon Leirdal tlf: 95 06 76 31  (fra Østre og Vestre Toten)
  • Rune Lien tlf: 90 12 62 00 (fra Gjøvik og Søndre/Nordre Land)
  • Stig Nerødegård, tlf: 95 70 25 10 (fra Søndre/Nordre Land)

Containtertabell Oppland 2019.pdf