Telefonnummer til anlegget er: 95 01 13 89 (7-15)
Timebestillling i høstsesongen: 99 25 95 28 (7-15)

Viktig info vedrørende timebestilling:

Max 12 tonn pr time (hvis mer, bestill 2 timer)
NB! Bygg med vannprosent over 28%, og havre og hvete over 25% kan bli avvist ved mottak. 

Husk leveringsseddel for alle leveranser!

Mottak av:

Fôrkorn:
Bygg, havre og fôrhvete.

Matkorn:
Hvete kl 1 og 2. Mottak etter avtale mandag, onsdag og fredag i høstsesongen. 
Hvete kl 3 og 4 etter høstsesongen. 

Husk å levere forhåndsprøve for falltall og DON-analyse på hvete og havre. Dette skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, det er kun en sorteringsprøve for anlegget. Må leveres senest dagen før levering.

Oljefrø:
Mottak etter avtale.

Økologisk korn:
Økologisk bygg og fôrrug. Mottak etter avtale i høstsesong. 

Økologisk havre - fôrhvete - rughvete og erter. Mottak etter avtale etter høstsesong.  

Transportbestilling container

  • Leirdal Maskin v/Jon Leirdal tlf: 95 06 76 31  (fra Østre og Vestre Toten)
  • Rune Lien tlf: 90 12 62 00 (fra Gjøvik og Søndre/Nordre Land)
  • Stig Nerødegård, tlf: 95 70 25 10 (fra Søndre/Nordre Land)

Containerpriser Lena.pdf
NB! Containerprisene er kr/tonn. Minstebelastning er 9 tonn.