Telefonnummer til anlegget er: 95 01 13 89 (7-15)
Timebestillling i høstsesongen: 99 25 95 28 (7-15)

Viktig info vedrørende timebestilling:

Max 12 tonn pr time (hvis mer, bestill 2 timer)
NB! Lass med vannprosent over 28% kan bli avvist ved mottak. 

Husk leveringsseddel for alle leveranser!

Mottak av:

Fôrkorn:
Bygg, havre og fôrhvete.

Matkorn:
Hvete kl 1 og 2. Mottak etter avtale mandag, onsdag og fredag i høstsesongen. 
Hvete kl 3, 4 og 5 etter høstsesongen. 

Husk å levere forhåndsprøve for falltall og DON-analyse på hvete og havre. Dette skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, det er kun en sorteringsprøve for anlegget. Må leveres senest dagen før levering.

Oljefrø:
Mottak etter avtale.

Økologisk korn:
Økologisk bygg og fôrrug. Mottak etter avtale i høstsesong. 

Økologisk havre - fôrhvete - rughvete og erter. Mottak etter avtale etter høstsesong.  

Koronatiltak på anlegget

På grunn av koronasituasjonen ser vi oss nødt til å ta ekstra forhåndsregler for å unngå smitte på oss selv og dere som kornprodusenter og transportører. Det vil derfor bli begrenset adgang inn i selve kornmottaket. Følg skilting og informasjon på det enkelte anlegg.

Vil vi påpeke at riktig og obligatorisk bruk av timebestillingsystemet bidrar til kontroll på HMS, sikrer riktig kvalitetssortering og at korrekt kornoppgjør går til riktig produsent. Mer informasjon om koronatiltak lokalt vil bli informert fortløpende.

Transportbestilling container

  • Leirdal Maskin v/Jon Leirdal tlf: 95 06 76 31  (fra Østre og Vestre Toten)
  • Rune Lien tlf: 90 12 62 00 (fra Gjøvik og Søndre/Nordre Land)
  • Stig Nerødegård, tlf: 95 70 25 10 (fra Søndre/Nordre Land)

Containtertabell Oppland 2019-2020.pdf