Telefonnummer til anlegget: 99 30 90 55

Viktig info om timebestilling

 • 0-15 tonn = 1 tipptime. Har du mer enn 15 tonn må du bestille 2 tipptimer, mer enn 30 tonn; bestill 3 tipptimer osv. 1 tipptime tilsvarer 20 minutter.
 • NB!! Max 7 tonn per tipptime dersom du har korn med vannprosent over 25 %.
 • Husk å fylle ut leveringsseddel for hvert lass.

Mottak av

 • Matkorn: 
  Mathvete og matrug.
  Forhåndsprøve må leveres dagen før. Det skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, dette er kun en sorteringsprøve for anlegget.
  Vannprosent skal være mellom 14 og 20 prosent, og husk full prøveboks.
 • Fôrkorn:
  Fôrrug, fôrhvete, rughvete, bygg og havre leveres med prøveboks og utfylt leveringsseddel.
  Havre skal leveres med forhåndsprøve til analyse for mykotoksiner. 
 • På grunn av stor pågang om høsten må mottak av økologisk korn vente til ca. uke 40.

 • Oljefrø:
  Kun etter avtale på tlf: 99 30 90 55.

  I høstsesongen er det timebestilling fra 1.august.

Transportbestilling

         Container:
         Rune Lindstad Transport: kjører Sydområde i kommunen, tlf: 90 01 18 72.
         Killingmo Krok Transport: kjører Nordområde i kommunen, tlf: 90 17 22 32. 

Containertabell Akershus 2019-2020.pdf