Mottak av

 • Matkorn: 
  Mathvete og Matrug.
  Forhåndsprøve må leveres dagen før. Det skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, dette er kun en sorteringsprøve for anlegget.
 • Fôrkorn:
  Bygg, Havre og Oljefrø leveres med prøveboks og utfylt leveringsseddel.
  Havre skal leveres med forhåndsprøve til analyse for mykotoksiner. 
 • På grunn av stor pågang om høsten må mottak av økologisk korn vente til ca. uke 40.
 • I høstsesongen er det timebestilling fra 1.august.

Transportbestilling

         Container:
         Rune Lindstad Transport: kjører Sydområde i kommunen: tlf 900 11 872.
         Killingmo Krok Transport: kjører Nordområde i kommunen: tlf 901 72 232.