Telefonnummer til anlegget er: 92 03 70 77/97 12 73 94.

Husk leveringsseddel ved alle leveranser.

Mottak av

Vi tar i mot bygg, havre og fôrhvete i høstmottak.
Vi tar i mot samme sorter på bestilling i januar og februar.

Transportbestilling container

Tlf: 74 82 01 20/92 09 10 12.  

Transportbestilling sugebil 

Ring Børstad Transport på telefon: 48 08 24 63, eventuelt e-post til: Svein.joar.bakken@borstad.no