Nb! Ny tabell for økt tørketrekk fra 01.11.2020 blir utsatt til 01.12.2020. 
Dette på grunn av at skuronna fortsatt er i gang i Trøndelag. 

Telefonnummer til anlegget er: 92 03 70 77/97 12 73 94.


Mottak, organisering og timebestilling i høstmottaket

Vi har internettbestilling for kornleveranser. Link til timebestilling finner du øverst på denne siden.
Det åpnes for bestilling av time kl. 10.00 hver dag - 2 dager frem i tid. 

Husk leveringsseddel ved alle leveranser.

Mottak av

Vi tar i mot bygg, havre, mathvete kl. 2 og fôrhvete i høstmottak.
Vi tar i mot samme sorter på bestilling i januar og februar.

NB! Mathvete kl. 2 krever forhåndsprøve før levering. Ta kontakt på 90 83 62 65(Pål Kristiansen) for å få dette innsendt

Koronatiltak på anlegget

På grunn av koronasituasjonen ser vi oss nødt til å ta våre forhåndsregler for å unngå smitte på både oss selv og dere som kornprodusenter. Det vil derfor ikke bli mulig å komme inn i selve anlegget, men kun på vekta for tipping av korn. 
Levering av leveringsseddel og kommunikasjon vil derfor bli praktisert på litt andre metoder enn vi tidligere er vant til på anleggene. Det er fortsatt svært viktig at dere leverer leveringsseddel. 
Dette for å sikre at kornoppgjør blir riktig og går til riktig produsent. 
Mer informasjon om koronatiltak vil bli informert på anlegget når vi starter høstmottaket.

Priser for henting av korn

Henting av korn med sugebil: Stjørdal kommune, kr 241,- pr/tonn.
Henting av korn med containerbil: Stjørdal kommune, kr 219,- pr/tonn.
Minstesats for fraktbelastning er 9 tonn. 

Transportbestilling container:

Tlf: 92 24 35 55/92 09 10 12. 

Transportbestilling sugebil 

Ring Børstad Transport på telefon: 48 08 24 63, eventuelt e-post til: Svein.joar.bakken@borstad.no