Telefonnummer til anlegget er: 92037077/93031534.


Mottak, organisering og timebestilling i høstmottaket:

Pål Kristiansen ønsker deg velkommen til ny kornsesong på Ystines. 
Vi har internettbestilling for kornleveranser. Link til timebestilling finner du øverst på denne siden.
Det åpnes for bestilling av time kl. 10.00 hver dag - 2 dager frem i tid. 

Husk leveringsseddel ved alle leveranser.

Mottak av:

Vi tar imot bygg, havre og fôrhvete i høstmottak.
Mathvete kl. 2 på forespørsel i høstmottaket. 
Vi tar også imot samme sorter etter avtale i januar og februar. 

NB! Ved behov for levering av andre sorter i høstmottaket ta kontakt med Torstein Jensen 97127394 eller Pål Kristiansen 93031534.

Priser for henting av korn:

Henting av korn med sugebil: Stjørdal kommune, kr 247,- pr/tonn.
Henting av korn med containerbil: Stjørdal kommune, kr 215,- pr/tonn.
(Redusert frakt kontra forrige sesong.)

Minstesats for fraktbelastning er 9 tonn. 

Transportbestilling container: 

Isak Westgaard tlf: 92269222.

Transportbestilling sugebil: 

Bestill til Trondheim Kornsilo tlf: 97127394.