Telefonnummer til anlegget er: 92 03 70 77/97 12 73 94.


Mottak, organisering og timebestilling i høstmottaket

Vi har internettbestilling for kornleveranser. Link til timebestilling finner du øverst på denne siden.
Det åpnes for bestilling av time kl. 10.00 hver dag - 2 dager frem i tid. 

Husk leveringsseddel ved alle leveranser.

Mottak av

Vi tar i mot bygg, havre, forhvete i høstmottak.
Vi tar i mot samme sorter på bestilling i januar og februar.

NB! Ved behov for levering av andre sorter i høstmottaket ta kontakt med Torstein Jensen 97 12 73 94 eller Elling Røstad 97 77 62 00.

Koronatiltak på anlegget

På grunn av koronasituasjonen ser vi oss nødt til å ta våre forhåndsregler for å unngå smitte på både oss selv og dere som kornprodusenter. Det vil derfor ikke bli mulig å komme inn i selve anlegget, men kun på vekta for tipping av korn. 
Levering av leveringsseddel og kommunikasjon vil derfor bli praktisert på litt andre metoder enn vi tidligere er vant til på anleggene. Det er fortsatt svært viktig at dere leverer leveringsseddel. 
Dette for å sikre at kornoppgjør blir riktig og går til riktig produsent. 
Mer informasjon om koronatiltak vil bli informert på anlegget når vi starter høstmottaket.

.

Priser for henting av korn

Henting av korn med sugebil: Stjørdal kommune, kr 245,- pr/tonn.
Henting av korn med containerbil: Stjørdal kommune, kr 223,- pr/tonn.
Minstesats for fraktbelastning er 9 tonn. 

Transportbestilling container:

Tlf: 92 24 35 55/92 09 10 12. Isak Westgaard. 

Transportbestilling sugebil 

Bestill til Trondheim Kornsilo tlf: 97 12 73 94