Prognose for basispriser

Basisprisane gjeld for korn levert ved følgjande av Felleskjøpet sine anlegg: Drammen, Holmestrand, Larvik, Kambo og Trondheim. Prisane i øre pr kg er ikkje fråtrekt omsetningsavgift eller analyse/avrekningskostnader.

Felleskjøpet Agri marknadsregulator publiserte prognose for basisprisar 7. juni.  Priskurvene skal sikte mot uttak av målpris for kvar av målprisvarene for korn. Priskurvene skal vidare gi stimulans til at kornet blir levert i samsvar med ein mest mogleg optimal logistikk for bransjen samla. 

Det er venta at ein mindre andel av avlinga i 2023 blir avrekna til produsent etter nyttår enn det som er normalt. Dette utløyser større prispåslag enn vi normalt har sett.

Vi har gått gjennom prognosen i lys av novemberprognosen med sikte på å ta ut prisar i samsvar med målpris og gjort følgjande endringar:

  • Matkveite: Høgaste prisnivå går opp med 4 øre.
  • Matrug: Høgaste prisnivå går opp med 9 øre.
  • Bygg: Høgaste prisnivå går opp med 8 øre.
  • Havre: Høgaste prisnivå går opp med 11 øre.

Første prisendring trer i kraft i veke 51. Prisprognosane vil bli vurdert gjennom sesongen med sikte på å ta ut målprisane som gjennomsnitt for sesongen.

Prognoserte basisprisar korn

  2023/2024 27.11.2023
  Matkveite  Matrug *)  Bygg *)  Havre *) 
Målpris 480 421 395 382
Veke Basispris Basispris Basispris Basispris
27 467 416 384 373
28 467 416 384 373
29 467 416 384 373
30 467 416 384 373
31 467 416 384 373
32 467 416 384 373
33 467 416 384 373
34 467 416 384 373
35 467 416 384 373
36 467 416 384 373
37 467 416 384 373
38 467 416 384 373
39 467 416 384 373
40 467 416 384 373
41 467 416 384 373
42 467 416 384 373
43 467 416 384 373
44 469 419 384 377
45 471 422 388 379
46 473 425 390 381
47 475 428 392 383
48 477 431 394 385
49 479 434 396 387
50 481 437 398 389
51 483 440 400 393
52 485 443 404 396
Veke Matkveite Matrug *) Bygg *) Havre *)
1 487 446 408 399
2 489 446 410 402
3 489 446 411 404
4 489 446 412 404
5 489 446 412 404
6 489 446 412 404
7 489 446 412 404
8 489 446 412 404
9 487 443 409 401
10 485 438 406 398
11 483 435 401 393
12 479 432 396 388
13 475 429 391 383
14 471 427 387 379
15 467 425 384 375
16 467 423 384 373
17 467 421 384 373
18 467 419 384 373
19 467 417 384 373
20 467 416 384 373
21 467 416 384 373
22 467 416 384 373
23 467 416 384 373
24 467 416 384 373
25 467 416 384 373
26 467 416 384 373
Veke Matkveite Matrug *) Bygg *) Havre *)
*) Styringspris      

 

Lokale kornpriser i Felleskjøpet

Betalingspartnere