Felleskjøpets SGA-avtaler (service- og garantiavtaler) gir deg trygghet, forutsigbarhet og god oppfølgning. Service- og garantiavtale kan tegnes på traktor, tresker, Caterpillar-maskiner og TKS Feed-robot.