Spire insektvenn 5 kg

FKnr.: 32510 | Leverandørens varenr.: 32510
  • Insektvennlig plantebestand over flere år
  • Såtid fra midten av april til tidlig juni
  • Såmengde 2-3 kg/daa
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Spire Insektvenn er sammensatt av flerårige grasarter, ett- og flerårige kløverarter, samt ett- og flerårige arter som er gode insektplanter.

Blodkløver, agurkurt, dodre og honningurt er ettårige og gir god blomstring i såingsåret, men vil ikke overvintre til neste år. Rød- og hvitkløver, tiriltunge og sikori er flerårige og vil blomstre lite i såingsåret, men er attraktive for insekter de påfølgende årene. Frøblandingen gir ett insektvennlig plantebestand over flere år.

Såtid

Fra midten av april til tidlig juni.

Såmengde

2-3 kg pr. daa

Inneholder*: 48% Rødsvingel, 2% Engkvein, 5% Rødkløver, 7% Hvitkløver, 8% Blodkløver, 10% Honningurt, 5% Tiriltunge, 3% Sikori, 5% Dodre, 7% Agurkurt.

Innholdet kan variere med frøtilgangen. Etiketten på pakken gjelder.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Spire Insektvenn er sammensatt av flerårige grasarter, ett- og flerårige kløverarter, samt ett- og flerårige arter som er gode insektplanter.

Blodkløver, agurkurt, dodre og honningurt er ettårige og gir god blomstring i såingsåret, men vil ikke overvintre til neste år. Rød- og hvitkløver, tiriltunge og sikori er flerårige og vil blomstre lite i såingsåret, men er attraktive for insekter de påfølgende årene. Frøblandingen gir ett insektvennlig plantebestand over flere år.

Såtid

Fra midten av april til tidlig juni.

Såmengde

2-3 kg pr. daa

Inneholder*: 48% Rødsvingel, 2% Engkvein, 5% Rødkløver, 7% Hvitkløver, 8% Blodkløver, 10% Honningurt, 5% Tiriltunge, 3% Sikori, 5% Dodre, 7% Agurkurt.

Innholdet kan variere med frøtilgangen. Etiketten på pakken gjelder.

Les flere detaljer

Betalingspartnere