04.05.2015 | Finn Bjørnå, produktsjef plantekultur

Bladfaks, Bromus inermis Leyss. er et flerårig bladrikt strågras som trives på lett jord med pH over 6. Arten er svært tørkesterk når den er etablert. Under etablering er den derimot ikke mer tørkesterk enn andre grasarter.

Bladfaks vokser seint til i såingsåret, men brer seg med utløpere til tett bestand etter 2 til 3 år. Den skyter omtrent samtidig med timotei, men blomstrer seinere. I blanding med timotei vil bladfaks gi lite avling de første åra, men ta over etter hvert. Både rødkløver og luserne kan dyrkes sammen med bladfaks.

Bladfaks anbefales spesielt til langvarig eng på tørkeutsatte områder.

Bladfaks hører til grasartene med stort frø. Tusen frø veier 2,5-3,5 gram. Ved såing i reinbestand bør det brukes 4-5 kg frø pr daa. Bladfaks kan også blandes med timotei, 3 kg bladfaks + 1 kg timotei per dekar.

Sorten Leif selges som reinfrø i 10kgs sekker. Blandingen SPIRE Surfôr Bladfaks inneholder timotei, 60% bladfaks og 10% rødkløver.