Slik velger du riktig frøblanding til grovfôr

Trykk på kartet for å få hjelp til å velge riktig herdighet og finne aktuelle grovfôrblandinger for ditt klima .Felleskjøpet har mer enn 30 ulike frøblandinger og flere typer reinfrø. Alle frøblandingene har ulik vinterherdighet og ulike bruksområder. Lokalklimatiske forskjeller kan påvirke overvintringen – bruk derfor kartet som en grov rettesnor.

Nord
Blandingene kalles  Nord

For fjellområdene eller områder nord i landet der det sjelden blir tatt mer enn en avling pluss mulig beiting.
Blandingene kalles  Ekstra Vintersterk

Dette er blandinger som passer i de deler av landet merket med blått.
Blandingene kalles  Vintersterk

For klimatisk "normalsone".
Blandingene kalles  Normal

For de mildeste delene av landet.
Blandingene kalles  Pluss

Betalingspartnere