28.04.2015 | Finn Bjørnå, produktsjef plantevern

Engrapp, Poa pratensis L., er kravfull og foretrekker løs, dyp og moldrik jord med god kalktilstand. Den trives også på myr, men tåler ikke vassjuk jord og tørr sandjord. Stiv leire hindrer utvikling av jordstenglene.

Engrapp er meget hardfør og varig. Den vokser seint til etter såing, men kan gi tett eng etter noen år med vegetativ formering (krypende jordstengler). Den har god gjenvekstevne, og kan tette igjen sår i plantedekket. Veksten starter tidlig om våren og engrapp skyter om lag 3 uker før timotei.

Engrapp tåler tråkk og passer godt til beiting. Graset har høyt næringsinnhold ved tidlig høsting, men blir fort trevlerikt ved sein slått. På beite blir rappen lett vraket etter skyting.

Engrapp egner seg best til beiting, men bør også være med i kombinerte surfôr og beiteblandinger. (Den brukes ikke i rene surfôrblandinger). Engrapp har smått frø, vekta av 1000 frø er 0,2-0,3 gram. Den er lite aktuell å så i reinbestand.

For de som ønsker å øke engrappandelen i frøblandingene eller vil lage sin egen blanding, leveres sorten Knut i 10kgs sekker. Dette er en norsk sort med god overvintringsevne, som brukes i de nordlige blandingene (Nord, Ekstra Vintersterk og Vintersterk).

Andre sorter av engrapp (kun i ferdige blandinger) er Oxford og Limagie.