28.04.2015 | Finn Bjørnå, fagsjef plantekultur

Engsvingel, Festuca pratensis Huds, trives godt i fuktig klima langs kysten. Arten er varig, men den er mindre vintersterk enn timotei.

Veksten starter tidlig og den skyter 1 til 2 uker før timotei. Gjenveksten kommer raskt i gang etter slått, og består stort sett bare av blad. Arten tåler hyppig slått og beiting.

Engsvingel gjør lite av seg i første engår, men har god evne til å fylle plassen etter hvert som timotei og andre grasarter går ut. Den gir positivt avlingsutslag i blanding med timotei. Stor bladandel gir god fôrkvalitet fram til skyting. Seinere reduseres kvaliteten.

Rask utvikling i forhold til timotei gjør at engsvingel ofte blir høstet på et kvalitetsmessig for seint stadium.

Engsvingel bør dyrkes i blanding med andre grasarter og kløver. Arten egner seg best til flerårig eng, spesielt til ensilering ved tidlig slått. Den kan også nyttes til høy og beite. Engsvingel har middels god smakelighet.

Engsvingel er en såkalt storfrøa grasart, 1000 frø veier ca 2 gram. Ved dyrking i reinbestand skal det sås 3-4 kg per daa. Som reint frø er sorten Fure (sørlig) tilgjengelig i 10kgs sekker.

Etter hvert vil sorten Minto erstatte Fure, men foreløpig finnes Minto bare i ferdige blandinger. Den nordlige sorten Norild finnes også kun i ferdige blandinger.