28.04.2015 | Finn Bjørnå, fagsjef plantekultur

Hundegras, Dactylis glomerata L., er relativt tørkesterkt og skyggetålende, men trives ikke på skarp sandjord og lite omdanna myr. Arten er varig under gode klimaforhold, men tåler dårlig isdekke og blir lett skadet av sein vårfrost.

Graset har stor evne til å ta seg opp igjen etter uttynning om vinteren. Veksten starter svært tidlig på våren og det går raskt fram til skyting, 2 til 3 uker før timotei. Tett bladverk og rask gjenvekst etter slått gjør hundegras konkurransesterkt og det egner seg best i reinbestand. I blandinger vil hundegraset etterhvert bli enerådende.

Hundegras brukes først og fremst til surfôr og til nullbeiting med 3 til 4 slåtter i året. Tidlig utvikling gjør at en må være påpasselig med valg av høstetid. Den store bladmassen før skyting gir proteinrikt fôr. Seinere øker trevleinnholdet raskt. Arten er lett mottakelig for soppsjukdommer og virusangrep, som forringer fôrkvaliteten. Smakeligheten er mindre god.

Hundegras Frisk fås som reinfrø i 10kgs sekker.

Det finnes også i 50% blanding med Raigras i SPIRE Surfor Raigras-hundegras blandingen, samt i SPIRE Hestebeite.