28.04.2015 | Finn Bjørnå, fagsjef plantekultur

Hvitkløver, Trifolium repens L., kan dyrkes på alle jordarter, men trives best på noe tyngre, moldholdig jord med pH over 6. Arten er mindre tørketolerant enn rødkløver.

Hvitkløver lever i symbiose med rhizobium-bakterier, som fikserer nitrogen fra lufta. Hvitkløver utvikler seg langsomt, og er følsom for skygge.

Små hvitkløverplanter overvintrer bedre enn små rødkløverplanter. Hvitkløver er derfor lettere å etablere om høsten. Arten tåler flere gangers slått eller beiting og egner seg godt til langvarig beite i blanding med gras. Hvitkløver bør utgjøre 5 til 15 % av kombinerte surfôr beiteblandinger og beiteblandinger.


Hvitkløver har høyt protein- og mineralinnhold. Smakeligheten er god og hvitkløver øker dyras daglige fôropptak.

Reinfrø av hvitkløver kan brukes til å øke hvitkløverandelen i blandingene.

Hvitkløver brukes som del av fangvekstblandinger, som en flerårig, nitrogenfikserende art. Blir ofte sådd sammen med raigras. Kan såes som fangvekst på våren, og konkurrerer lite med kornplantene.

Hvitkløver er en god plante for pollinerende insekter, og brukes også i insektblandinger.