Hvitkløver, Trifolium repens L., kan dyrkes på alle jordarter, men trives best på noe tyngre, moldholdig jord med pH over 6. Arten er mindre tørketolerant enn rødkløver.

Hvitkløver lever i symbiose med rhizobium-bakterier, som fikserer nitrogen fra lufta. Hvitkløver utvikler seg langsomt, og er følsom for skygge.

Små hvitkløverplanter overvintrer bedre enn små rødkløverplanter. Hvitkløver er derfor lettere å etablere om høsten. Arten tåler flere gangers slått eller beiting og egner seg godt til langvarig beite i blanding med gras. Hvitkløver bør utgjøre 5 til 15 % av kombinerte surfôr beiteblandinger og beiteblandinger.


Hvitkløver har høyt protein- og mineralinnhold. Smakeligheten er god og hvitkløver øker dyras daglige fôropptak.

Reinfrø av hvitkløver kan brukes til å øke hvitkløverandelen i blandingene.