27.04.2015 | Finn Bjørnå, fagsjef plantekultur

Timotei, Phleum pratense L., foretrekker moldrik jord i god hevd, men trives også på lett til middels stiv leire og godt omdanna myr. Stor avling krever jamn og rikelig nedbør. Tørkeperioder fører ikke bare til redusert vekst, men også til at timoteien går fortere ut. Arten er vinterherdig, og tåler både kulde og snødekke. Timotei har god tilvekst om våren og vokser bedre enn de fleste andre grasarter i en kald vår.

Timotei er best egnet til høy og ensilering, men brukes også til beite. Ved tidlig og hyppig slått går timotei lett ut og andre grasarter vil overta. Arten tåler ikke intens beiting over lang tid, fordi den har en spesiell måte å samle opplagsnæring på ved at nederste internodium svulmer opp som en løk. Dette opplagsnæringsorganet kan lett skades ved beiting, slik at overvintringsevnen blir redusert. Spesielt ugunstig er sauebeiting vår og høst. Kvalitet og smaklighet er svært god og beitedyra velger ofte ut timotei.

Timotei egner seg godt både i reinbestand og i blanding med belgvekster og andre grasarter. Timotei er en hovedbestanddel i de fleste SPIRE frøblandingene.

Såmengden for timotei i reinbestand er 2-3 kg /daa