0

Axial 50 EC 5 ltr

FKnr.: 62173 | Leverandørens varenr.: 52936
  • Tas opp gjennom bladene
  • Virker systemisk i planten
  • Lagres frostfritt
  • Krever autorisasjon

Kontakt oss

Ring oss: 72 50 50 50
Klikk for flere valg

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Mot floghavre, spillkorn av havre, raigras brukt som fangvekst i korn, hønsehirse og busthirser i bygg, vårhvete, høsthvete, rug og rughvete. Må ikke brukes i havre eller gjenlegg. Her kan du lese mer om bekjempelse av hønshirse med for eksempel Axial 50 EC.
 
Axial tas opp gjennom bladene og virker systemisk i planta. Produktet er en ACCase hemmer. Havre og andre grasarter som skal bekjempes må ha spirt og være i god vekst ved sprøyting. Sprøytetidspunkt fra 2-bladstadiet til flaggbladet er synlig (Z 12-39). Kulturen skal være i god vekst på behandlingstidspunktet. Axial kan blandes med de fleste sopp og insektsmidler samt vekstregulerende midler som Moddus/Trimaxx/CCC. Av ugrasmidler kan Axial blandes med Express SX, Starane XL, Pixxaro, Zypar og Flurostar. Ugrassprøyting med andre midler bør utføres 7 dager før eller etter Axialsprøyting. I blanding med ugrasmidler bør Axialdosen være minst 80 ml/daa. Ved sen behandling og ugunstige vekstforhold anbefales ikke blanding med ugrasmidler.
 
Håndteringsfrist 24 t.
Off label: Bladfaksfrøeng.
 
Innhold: 50 g Pinoksaden/l
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Lagring: Frostfritt, ikke direkte sollys
Behandlingsfrist: Framgår av utviklingsstadier
Avstand til vann: 3 m
Dose: 70-120 ml (se etikett)
Avgiftsklasse: 1
Filter: A1/P3
 
H332: Farlig ved innånding.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 
Virkningsforhold:
Regnfast: 0,5-1 time
Annet: Sprøyt på tørre planter. Brukes ikke i stressa åker.
 
Dette produktet krever autorisasjon for håndtering og bruk av plantevernmidler for kjøp og bruk av produktet.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Mot floghavre, spillkorn av havre, raigras brukt som fangvekst i korn, hønsehirse og busthirser i bygg, vårhvete, høsthvete, rug og rughvete. Må ikke brukes i havre eller gjenlegg. Her kan du lese mer om bekjempelse av hønshirse med for eksempel Axial 50 EC.
 
Axial tas opp gjennom bladene og virker systemisk i planta. Produktet er en ACCase hemmer. Havre og andre grasarter som skal bekjempes må ha spirt og være i god vekst ved sprøyting. Sprøytetidspunkt fra 2-bladstadiet til flaggbladet er synlig (Z 12-39). Kulturen skal være i god vekst på behandlingstidspunktet. Axial kan blandes med de fleste sopp og insektsmidler samt vekstregulerende midler som Moddus/Trimaxx/CCC. Av ugrasmidler kan Axial blandes med Express SX, Starane XL, Pixxaro, Zypar og Flurostar. Ugrassprøyting med andre midler bør utføres 7 dager før eller etter Axialsprøyting. I blanding med ugrasmidler bør Axialdosen være minst 80 ml/daa. Ved sen behandling og ugunstige vekstforhold anbefales ikke blanding med ugrasmidler.
 
Håndteringsfrist 24 t.
Off label: Bladfaksfrøeng.
 
Innhold: 50 g Pinoksaden/l
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Lagring: Frostfritt, ikke direkte sollys
Behandlingsfrist: Framgår av utviklingsstadier
Avstand til vann: 3 m
Dose: 70-120 ml (se etikett)
Avgiftsklasse: 1
Filter: A1/P3
 
H332: Farlig ved innånding.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 
Virkningsforhold:
Regnfast: 0,5-1 time
Annet: Sprøyt på tørre planter. Brukes ikke i stressa åker.
 
Dette produktet krever autorisasjon for håndtering og bruk av plantevernmidler for kjøp og bruk av produktet.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer