CCC Nufarm 750 10 L

FKnr.: 67145 | Leverandørens varenr.: 100006438
  • Vekstregulerende middel
  • Motvirker legde
  • I korn: havre, hvete, rug
  • I frøeng: timotei, bladfaks, engkvein, hundegras
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Vekstregulerende middel i havre, hvete og rug samt frøeng av timotei, bladfaks, engkvein, hundegras og engkveinfrø.

Motvirker legde ved at stråets nederste ledd forkortes. Strået blir tykkere og stivere. Modningen forsinkes normalt med 1-2 dager. Virkningen kan variere med sort, jord- og klimaforhold. Tilsetting av klebe-/spredemiddel anbefales når CCC brukes alene og når det brukes sammen med Express, Hussar og Attribut Twin. Blandbarhet: Se blandetabell.

Innhold: 750 g klormetkvatklorid/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Senest på kornets 5. bladstadie
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P3
Dose: 80-200 ml/daa-se sprøyteplan
Pakningsstørrelse: 10 liter
Formulering: Vannløselig konsentrat
Avgiftsklasse 3

Fare

H290 Kan være etsende for metaller.
H302 Farlig ved svelging. H312 Farlig ved hudkontakt.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold: 
Temperatur: 8-20oC
Jordfuktighet: høy
Timer opphold >3
Det bør ikke sprøytes når det ser ut til å bli eller i forbindelse med frost.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.  

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Vekstregulerende middel i havre, hvete og rug samt frøeng av timotei, bladfaks, engkvein, hundegras og engkveinfrø.

Motvirker legde ved at stråets nederste ledd forkortes. Strået blir tykkere og stivere. Modningen forsinkes normalt med 1-2 dager. Virkningen kan variere med sort, jord- og klimaforhold. Tilsetting av klebe-/spredemiddel anbefales når CCC brukes alene og når det brukes sammen med Express, Hussar og Attribut Twin. Blandbarhet: Se blandetabell.

Innhold: 750 g klormetkvatklorid/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Senest på kornets 5. bladstadie
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P3
Dose: 80-200 ml/daa-se sprøyteplan
Pakningsstørrelse: 10 liter
Formulering: Vannløselig konsentrat
Avgiftsklasse 3

Fare

H290 Kan være etsende for metaller.
H302 Farlig ved svelging. H312 Farlig ved hudkontakt.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold: 
Temperatur: 8-20oC
Jordfuktighet: høy
Timer opphold >3
Det bør ikke sprøytes når det ser ut til å bli eller i forbindelse med frost.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.  

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

 

Les flere detaljer

Betalingspartnere