0

Moddus Start 5 ltr

FKnr.: 67150 | Leverandørens varenr.: 55741

Moddus Start 5 ltr

FKnr.: 67150 | Leverandørens varenr.: 55741
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Vekstregulerende middel mot legde i hvete, bygg, havre, rug og rughvete med eller uten gjenlegg, samt i frøeng av timotei, hundegras, engrapp, kveinarte, engsvingel, rødsvingel, raigras og bladfaks.
 
Moddus Start er en forbedret formulering av Moddus M og gir større inntrenging og bedre opptak av virksomt stoff. Moddus Start bør brukes i perioder med god tilvekst. Vekstregulering i buskingsfasen øker rotvolumet og stråtykkelsen mens vekstregulering i strekningsfasen korter og styrker strået. Ved høy legderisiko bør vekstreguleringen gjentas med splitt dose. Sprøyt på tørre planter. Behandling på morgenen/formiddagen ved høy luftfuktighet samt i sol gir best effekt. Dosen reguleres ned ved høy temperatur eller ved sent utviklingsstadium.
 
Moddus Start er regnfast etter 2 timer. Vekstregulering bør bare brukes i frodig åker med risiko for legde. Moddus Start må ikke brukes i åker som er under stress på grunn av sykdomsangrep/tørke eller dårlig næringstilgang (humusfattig jord). Moddus Start kan blandes med aktuelle sopp- eller insektsmidler samt ugrasmidler, men ikke Ally Class, Hussar, Hussar Tandem eller Puma Extra.
 
Innhold: 250 g trineksapaketyl/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Ikke relevant
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P2
Dose: Hvete og havre: 1x20-30/2x15 ml/daa Bygg: 2x20-30/ 1x30-60 ml/daa Rug og rughvete: 2x25/1x25-50 ml/daa Grasfrøeng: 30-80 ml/daa
Formulering: Dispersjonskonsentrat
 
H226 Brannfarlig væske og damp.
H302 Farlig ved svelging.
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 
 
Virkningsforhold:
Temperatur: 6-12oC
Luftfuktighet: God
Timer opphold: 1-2 t

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Vekstregulerende middel mot legde i hvete, bygg, havre, rug og rughvete med eller uten gjenlegg, samt i frøeng av timotei, hundegras, engrapp, kveinarte, engsvingel, rødsvingel, raigras og bladfaks.
 
Moddus Start er en forbedret formulering av Moddus M og gir større inntrenging og bedre opptak av virksomt stoff. Moddus Start bør brukes i perioder med god tilvekst. Vekstregulering i buskingsfasen øker rotvolumet og stråtykkelsen mens vekstregulering i strekningsfasen korter og styrker strået. Ved høy legderisiko bør vekstreguleringen gjentas med splitt dose. Sprøyt på tørre planter. Behandling på morgenen/formiddagen ved høy luftfuktighet samt i sol gir best effekt. Dosen reguleres ned ved høy temperatur eller ved sent utviklingsstadium.
 
Moddus Start er regnfast etter 2 timer. Vekstregulering bør bare brukes i frodig åker med risiko for legde. Moddus Start må ikke brukes i åker som er under stress på grunn av sykdomsangrep/tørke eller dårlig næringstilgang (humusfattig jord). Moddus Start kan blandes med aktuelle sopp- eller insektsmidler samt ugrasmidler, men ikke Ally Class, Hussar, Hussar Tandem eller Puma Extra.
 
Innhold: 250 g trineksapaketyl/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Ikke relevant
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P2
Dose: Hvete og havre: 1x20-30/2x15 ml/daa Bygg: 2x20-30/ 1x30-60 ml/daa Rug og rughvete: 2x25/1x25-50 ml/daa Grasfrøeng: 30-80 ml/daa
Formulering: Dispersjonskonsentrat
 
H226 Brannfarlig væske og damp.
H302 Farlig ved svelging.
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 
 
Virkningsforhold:
Temperatur: 6-12oC
Luftfuktighet: God
Timer opphold: 1-2 t

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Les flere detaljer