Ariane S 5 L

FKnr.: 60542 | Leverandørens varenr.: 5038332
  • Ugrasmiddel i høst- og vårkorn
  • Ugrasmiddel i gjenlegg u. kløver
  • Meget god mot balderbrå, burot
  • Meget god mot svartsøtvier m.m.
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Ugrasmiddel i høst- og vårkorn, i grasgjenlegg og raigras med/uten korn som dekkvekst, i grasfrøeng og gras i grøntanlegg.

Systemisk og kontaktvirkende ugrasmiddel. Meget god mot balderbrå, frøplanter av burot, gjetertaske, haremat, hønsegras, klengemaure, krokhals, løvetann, meldestokk, oljevekster, pengeurt, smånesle, svartsøtvier, tranehals, tungras, tunbalderbrå, vindelslirekne, åkerdylle, åkergråurt, åkergull, åkerkål, åkerminneblom, åkersennep og åkersvineblom. God mot då-arter, hønsegras, gullkrage, haredylle, linbendel, rødtvetann, stivdylle og vassarve. Svak mot jordrøyk og åkerstemorsblom. Kløver og andre belgvekster skades.

Temperaturen ved sprøyting bør ikke være lavere enn 12 °C. Laveste dose når smått ugras og ved optimale vekst- og virkningsforhold. Dersom det året etter skal dyrkes potet, ert, salat eller gulrot, bør halmen fjernes eller kuttes og pløyes ned om høsten. Se også etikett. Blandbar med CCC og aktuelle sopp- og insektmidler.

Det må gå 10-14 dager mellom Ariane og bruk av floghavremiddel.

Innhold: 40 g fluroksypyr + 20 g klopyralid + 200 g MCPA/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: 14 dagers beitedyr/slått
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P3
Dose: Vårkorn; 150-250 ml/daa, Høstkorn; 200-350 ml/daa, Gras i grøntanlegg; 400-600 ml/daa, Grasføeng; 300-350 ml/daa Grasgjenlegg og raigras: 200-300 ml/da
Pakningsstørrelse: 5 liter
Formulering: Flytende
Farge: Brun
Sprøytevæske: Lys brun/klar
Avgiftsklasse 2

Advarsel

H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
 

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 12oC
Luftfuktighetr: høy
Jordfuktighet: god
Regnfast: 2-3 timer
Begrensning i etterkultur

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Ugrasmiddel i høst- og vårkorn, i grasgjenlegg og raigras med/uten korn som dekkvekst, i grasfrøeng og gras i grøntanlegg.

Systemisk og kontaktvirkende ugrasmiddel. Meget god mot balderbrå, frøplanter av burot, gjetertaske, haremat, hønsegras, klengemaure, krokhals, løvetann, meldestokk, oljevekster, pengeurt, smånesle, svartsøtvier, tranehals, tungras, tunbalderbrå, vindelslirekne, åkerdylle, åkergråurt, åkergull, åkerkål, åkerminneblom, åkersennep og åkersvineblom. God mot då-arter, hønsegras, gullkrage, haredylle, linbendel, rødtvetann, stivdylle og vassarve. Svak mot jordrøyk og åkerstemorsblom. Kløver og andre belgvekster skades.

Temperaturen ved sprøyting bør ikke være lavere enn 12 °C. Laveste dose når smått ugras og ved optimale vekst- og virkningsforhold. Dersom det året etter skal dyrkes potet, ert, salat eller gulrot, bør halmen fjernes eller kuttes og pløyes ned om høsten. Se også etikett. Blandbar med CCC og aktuelle sopp- og insektmidler.

Det må gå 10-14 dager mellom Ariane og bruk av floghavremiddel.

Innhold: 40 g fluroksypyr + 20 g klopyralid + 200 g MCPA/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: 14 dagers beitedyr/slått
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P3
Dose: Vårkorn; 150-250 ml/daa, Høstkorn; 200-350 ml/daa, Gras i grøntanlegg; 400-600 ml/daa, Grasføeng; 300-350 ml/daa Grasgjenlegg og raigras: 200-300 ml/da
Pakningsstørrelse: 5 liter
Formulering: Flytende
Farge: Brun
Sprøytevæske: Lys brun/klar
Avgiftsklasse 2

Advarsel

H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
 

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 12oC
Luftfuktighetr: høy
Jordfuktighet: god
Regnfast: 2-3 timer
Begrensning i etterkultur

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Betalingspartnere