Meny

Karate 5 CS 1 ltr

FKnr.: 63699 | Leverandørens varenr.: 45032

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot skadedyr i korn, eng og beite med og uten engbelgvekster, gras- og kløverfrøeng, raps og rybs, potet, sukkermais, fôrmais, sukkerert, ert til konserves, ert til modning, bønne til konsum, åkerbønne til modning og grønnfôr, blomkål, brokkoli, rosenkål, hodekål, kålrot, rødbete, fôrbete, nepe, gulrot, rotpersille, knollselleri, pastinakk, pepperrot, reddik, kepaløk, sjalottløk, hvitløk, vårløk, purre, salat, spinat, asparges, stangselleri og agurk på friland, jordbær, bringebær, bjørnebær, solbær, stikkelsbær og rips på friland. Prydplanter i veksthus, prydplanter i planteskoler og grøntanlegg, juletrær og pyntegrønt, småplanter av gran og furu i skogplanteskoler og tømmer på velteplasser.

Pyretroid med mage, kontakt og avskrekkende effekt mot skadeinsekter. Effekt i 1-3 uker avhengig av dose, veksthastighet, insektenes følsomhet og adferd. Skader rovmidd og andre nytteinsekt. Karate er skånsom i blanding med andre midler. Resistens mot glansbille i oljevekster og snutebille i jordbær.

Off-label: Jordbærvikler i jordbær i tunnel, insekter i fennikel, babyleaf og bladgrønnsaker. Jordfly, midd og trips i gresskar.

Innhold: 50 g lambda-cyhalotrin/kg
Lagring: Tørt
Behandlingsfrist: Havre: 6 uker Bygg, oljevekster: 5 uker. Hvete, rug og rughvete: 4 uker. Sjalottløk og hvitløk: 21 dager. Sukkerert, salat, spinat, stangselleri, pepperrot, bjørnebær: 7 dager Agurk: 3 dager Bringebær og jordbær: Før blomstring. Asparges: Etter høsting. Andre: 14 dager
Avstand til vann: 30 m
Filter: A1/P3
Dose: 7,5-15 ml/daa
Pakningsstørrelse: 1 liter
Formulering: Kapsel suspensjon
Avgiftsklasse 3

Advarsel

H301 - Giftig ved svelging
H302 - Farlig ved svelging
H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene
H311 - Giftig ved hudkontakt
H315 - Irriterer huden
H317 - Kan utløse en alergisk hudreaksjon.
H318 - Gir alvorlig øyeskade.
H330 - Dødelig ved innånding.
H400 - Meget giftig for liv i vann.
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 10-25
Timer opphold: 1-2 t
Pyretroid resistens kan oppstå. Må ikke brukes på eller over blomstrende vegetasjon.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.
Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider . Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot skadedyr i korn, eng og beite med og uten engbelgvekster, gras- og kløverfrøeng, raps og rybs, potet, sukkermais, fôrmais, sukkerert, ert til konserves, ert til modning, bønne til konsum, åkerbønne til modning og grønnfôr, blomkål, brokkoli, rosenkål, hodekål, kålrot, rødbete, fôrbete, nepe, gulrot, rotpersille, knollselleri, pastinakk, pepperrot, reddik, kepaløk, sjalottløk, hvitløk, vårløk, purre, salat, spinat, asparges, stangselleri og agurk på friland, jordbær, bringebær, bjørnebær, solbær, stikkelsbær og rips på friland. Prydplanter i veksthus, prydplanter i planteskoler og grøntanlegg, juletrær og pyntegrønt, småplanter av gran og furu i skogplanteskoler og tømmer på velteplasser.

Pyretroid med mage, kontakt og avskrekkende effekt mot skadeinsekter. Effekt i 1-3 uker avhengig av dose, veksthastighet, insektenes følsomhet og adferd. Skader rovmidd og andre nytteinsekt. Karate er skånsom i blanding med andre midler. Resistens mot glansbille i oljevekster og snutebille i jordbær.

Off-label: Jordbærvikler i jordbær i tunnel, insekter i fennikel, babyleaf og bladgrønnsaker. Jordfly, midd og trips i gresskar.

Innhold: 50 g lambda-cyhalotrin/kg
Lagring: Tørt
Behandlingsfrist: Havre: 6 uker Bygg, oljevekster: 5 uker. Hvete, rug og rughvete: 4 uker. Sjalottløk og hvitløk: 21 dager. Sukkerert, salat, spinat, stangselleri, pepperrot, bjørnebær: 7 dager Agurk: 3 dager Bringebær og jordbær: Før blomstring. Asparges: Etter høsting. Andre: 14 dager
Avstand til vann: 30 m
Filter: A1/P3
Dose: 7,5-15 ml/daa
Pakningsstørrelse: 1 liter
Formulering: Kapsel suspensjon
Avgiftsklasse 3

Advarsel

H301 - Giftig ved svelging
H302 - Farlig ved svelging
H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene
H311 - Giftig ved hudkontakt
H315 - Irriterer huden
H317 - Kan utløse en alergisk hudreaksjon.
H318 - Gir alvorlig øyeskade.
H330 - Dødelig ved innånding.
H400 - Meget giftig for liv i vann.
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 10-25
Timer opphold: 1-2 t
Pyretroid resistens kan oppstå. Må ikke brukes på eller over blomstrende vegetasjon.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.
Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider . Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Betalingspartnere