Medallion TL 3 L

FKnr.: 66030 | Leverandørens varenr.: P10014NO
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Medallion TL er tillatt brukt mot sopp på gras i grøntanlegg som omfatter plen og grasbakke i f.eks. parker, kirkegårder, veianlegg, golfbaner og idrettsanlegg. Virker mot microdochium flekk og rosa snømugg forårsaket av Microdochium nivale. Medallion TL virker også noe mot brunflekk (Drechslera spp.) og antraknose (Colletotrichum graminicola).

Bredspektret forebyggende soppmiddel med kontaktvirkning. Det antas å virke på osmotisk signaloverføring i soppen. Middelet hemmer sporespiring, og vekst av mycel på planteoverflaten før infeksjon. Brukes maks. 4 ganger pr. sesong.

Innhold: Fludioksynil125 g/l
Lagring: Frostfritt
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P3
Dose: 300 ml/daa
Pakninsstørrelse: 3 liter
Formulering: Suspensjonkonsentrat
Avgiftsklasse 3

Advarsel

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.


Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk. 

 

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Medallion TL er tillatt brukt mot sopp på gras i grøntanlegg som omfatter plen og grasbakke i f.eks. parker, kirkegårder, veianlegg, golfbaner og idrettsanlegg. Virker mot microdochium flekk og rosa snømugg forårsaket av Microdochium nivale. Medallion TL virker også noe mot brunflekk (Drechslera spp.) og antraknose (Colletotrichum graminicola).

Bredspektret forebyggende soppmiddel med kontaktvirkning. Det antas å virke på osmotisk signaloverføring i soppen. Middelet hemmer sporespiring, og vekst av mycel på planteoverflaten før infeksjon. Brukes maks. 4 ganger pr. sesong.

Innhold: Fludioksynil125 g/l
Lagring: Frostfritt
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P3
Dose: 300 ml/daa
Pakninsstørrelse: 3 liter
Formulering: Suspensjonkonsentrat
Avgiftsklasse 3

Advarsel

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.


Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk. 

 

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Betalingspartnere