0

Basagran SG 3 kg

FKnr.: 60844 | Leverandørens varenr.: 58971607

Kontakt oss

Ring oss: 72 50 50 50
Klikk for flere valg

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Ugrasmiddel i frøeng av rødkløver og timotei, ert til konserves, ert til modning, fôrert, bønne til konsum, åkerbønne til modning og grønnfôr.

Gjenlegg i frøproduksjon av rød-, hvit- eller alsikekløver eller i gras til fôr med eller uten korn som dekkvekst. Kontaktmiddel med best effekt på ugrasets frøbladstadium til 2-3 bladstadiet. Spesielt god effekt mot klengemaure og balderbrå. God effekt mot gullkrage, hønsegras, tunbalderbrå, åkergråurt, linbendel, åkersvineblom, vassarve, haremat tranehals og korsblomstret ugras.

Effekt mot meldestokk og då er ofte ujamn og svak. Dårlig effekt på tungras, rødtvetann og stemorsblomst. Plantene må fuktes godt. I ert blandes Basagran med Fenix, se sprøyteplan og etikett. Unngå sprøyting i perioder med stor variasjon i døgntemperaturen. I alle kulturer kan gjentatt behandling være aktuelt.

Håndteringsfrist 24 t.
Volumvekt 1 liter = 650-750 g
Off label: Kepaløk, sjalottløk og frøeng av kvitkløver.

Innhold: 870 g bentazon/kg
Formulering: Vannløselig granulat
Lagring: Tørt
Behandlingsfrist: 28 dager i ert og bønne
Avstand til vann: 3 m
Dose: 50-160 g. Se etikett
Avgiftsklasse: 2
Filter: A1/P3

H302 Farlig ved svelging.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Virkningsforhold:
Temperatur: 12-25oC
Luftfuktighet: 60-høy
Regnfast: 2-6 timer
Annet: Unngå bruk ved fare for nattefrost. Unngå perioder med store temperatursvingninger. Virker best ved høy lysintensitet. Begrensning i bruk på areal åpen for allmenn ferdsel.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk. 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Ugrasmiddel i frøeng av rødkløver og timotei, ert til konserves, ert til modning, fôrert, bønne til konsum, åkerbønne til modning og grønnfôr.

Gjenlegg i frøproduksjon av rød-, hvit- eller alsikekløver eller i gras til fôr med eller uten korn som dekkvekst. Kontaktmiddel med best effekt på ugrasets frøbladstadium til 2-3 bladstadiet. Spesielt god effekt mot klengemaure og balderbrå. God effekt mot gullkrage, hønsegras, tunbalderbrå, åkergråurt, linbendel, åkersvineblom, vassarve, haremat tranehals og korsblomstret ugras.

Effekt mot meldestokk og då er ofte ujamn og svak. Dårlig effekt på tungras, rødtvetann og stemorsblomst. Plantene må fuktes godt. I ert blandes Basagran med Fenix, se sprøyteplan og etikett. Unngå sprøyting i perioder med stor variasjon i døgntemperaturen. I alle kulturer kan gjentatt behandling være aktuelt.

Håndteringsfrist 24 t.
Volumvekt 1 liter = 650-750 g
Off label: Kepaløk, sjalottløk og frøeng av kvitkløver.

Innhold: 870 g bentazon/kg
Formulering: Vannløselig granulat
Lagring: Tørt
Behandlingsfrist: 28 dager i ert og bønne
Avstand til vann: 3 m
Dose: 50-160 g. Se etikett
Avgiftsklasse: 2
Filter: A1/P3

H302 Farlig ved svelging.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Virkningsforhold:
Temperatur: 12-25oC
Luftfuktighet: 60-høy
Regnfast: 2-6 timer
Annet: Unngå bruk ved fare for nattefrost. Unngå perioder med store temperatursvingninger. Virker best ved høy lysintensitet. Begrensning i bruk på areal åpen for allmenn ferdsel.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk. 

Les flere detaljer