Select + Renol 3 L + 3 L

FKnr.: 62431 | Leverandørens varenr.: 00046-NO
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot tunrapp og ettårige grasarter i potet, gulrot, oljerybs, oljeraps, kepaløk, jordbær, lin, kløverfrø og erter.

Select er et emulsjonskonsentrat som selges sammen med Renol, klebemiddel som alltid skal tilsettes. Systemisk bladherbicid. Effekt vises ved vekststans og mørkfarging av vekstpunkt etter få dager. Full synlig effekt etter 2-5 uker. Virker mot framspirt tunrapp, spillkorn og floghavre, og har en viss effekt på kveke hvis sprøytetid er sammenfallende.

Best effekt ved gode fuktighetsforhold. Bekjempelse på plantenes 2-3 bladstadie. Kveka må ha minst 3 blad for at effekt skal oppnås. Det brukes lik mengde av Select og Renol. Det skal gå minst 4 dager mellom bruk av Select og andre ugrasmidler. Kan blandes med mikronæringsstoff og pyretroider. Jordarbeiding skal ikke foretas på minst 1 uke.

Off-label; frøproduksjon av kløver, samt asparges, persillerot, rødbete, knollselleri, stangselleri, bønne med belg, pastinakk, hodekål, kålrot og vårløk.

Minor use: Mot ugras i purreløk, tunrapp i gjenlegg og frøeng av saueog rødsvingel u/dekkvekst, og i gjenlegg kløverfrøeng. Knollselleri, pastinakk, persillerot, kålrot og nepe.

Off-label; frøproduksjon av kløver, samt asparges, persillerot, rødbete, knollselleri, stangselleri, bønne med belg, pastinakk, hodekål, kålrot og vårløk.
Minor use: Mot ugras i purreløk, tunrapp i gjenlegg og frøeng av saueog rødsvingel u/dekkvekst, og i gjenlegg kløverfrøeng.

Innhold: 240 g kletodim/l
Lagring:Frostfritt
Behandlingsfrist: Raps, rybs: 90 dager Potet, ert til frømodning, kepaløk: 56 dager Ert til konserv.: 30 dager Gulrot: 40 dager Jordbær før blomstring: min. 30 dager
Avstand til vann: 3 m
Filter: A2/P3
Dose 40-50 ml Select + 40-50 ml Renol/ daa i jordbær, erter, kløver, høstoljevekster. Andre vekster; se etiket Andre vekster; se etikett
Pakningsstørrelse: 3 liter + 3 liter
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Farge: Lysbrun
Sprøytevæske: Hvitaktig
Avgiftsklasse 1

Fare

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 10oC
Luftfuktighet: høy
Timer opphold: 1 time
Grundig rengjøring før og etter bruk. Begrensing i bruk mot areal åpen for allmenn ferdsel.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot tunrapp og ettårige grasarter i potet, gulrot, oljerybs, oljeraps, kepaløk, jordbær, lin, kløverfrø og erter.

Select er et emulsjonskonsentrat som selges sammen med Renol, klebemiddel som alltid skal tilsettes. Systemisk bladherbicid. Effekt vises ved vekststans og mørkfarging av vekstpunkt etter få dager. Full synlig effekt etter 2-5 uker. Virker mot framspirt tunrapp, spillkorn og floghavre, og har en viss effekt på kveke hvis sprøytetid er sammenfallende.

Best effekt ved gode fuktighetsforhold. Bekjempelse på plantenes 2-3 bladstadie. Kveka må ha minst 3 blad for at effekt skal oppnås. Det brukes lik mengde av Select og Renol. Det skal gå minst 4 dager mellom bruk av Select og andre ugrasmidler. Kan blandes med mikronæringsstoff og pyretroider. Jordarbeiding skal ikke foretas på minst 1 uke.

Off-label; frøproduksjon av kløver, samt asparges, persillerot, rødbete, knollselleri, stangselleri, bønne med belg, pastinakk, hodekål, kålrot og vårløk.

Minor use: Mot ugras i purreløk, tunrapp i gjenlegg og frøeng av saueog rødsvingel u/dekkvekst, og i gjenlegg kløverfrøeng. Knollselleri, pastinakk, persillerot, kålrot og nepe.

Off-label; frøproduksjon av kløver, samt asparges, persillerot, rødbete, knollselleri, stangselleri, bønne med belg, pastinakk, hodekål, kålrot og vårløk.
Minor use: Mot ugras i purreløk, tunrapp i gjenlegg og frøeng av saueog rødsvingel u/dekkvekst, og i gjenlegg kløverfrøeng.

Innhold: 240 g kletodim/l
Lagring:Frostfritt
Behandlingsfrist: Raps, rybs: 90 dager Potet, ert til frømodning, kepaløk: 56 dager Ert til konserv.: 30 dager Gulrot: 40 dager Jordbær før blomstring: min. 30 dager
Avstand til vann: 3 m
Filter: A2/P3
Dose 40-50 ml Select + 40-50 ml Renol/ daa i jordbær, erter, kløver, høstoljevekster. Andre vekster; se etiket Andre vekster; se etikett
Pakningsstørrelse: 3 liter + 3 liter
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Farge: Lysbrun
Sprøytevæske: Hvitaktig
Avgiftsklasse 1

Fare

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 10oC
Luftfuktighet: høy
Timer opphold: 1 time
Grundig rengjøring før og etter bruk. Begrensing i bruk mot areal åpen for allmenn ferdsel.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Betalingspartnere