Moddus M 1 L

FKnr.: 67151 | Leverandørens varenr.: 12136
  • Vekstregulerende middel
  • Mot legde i korn og frøeng
  • Forkorter og styrker strået
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Vekstregulerende middel mot legde i hvete, bygg, havre, rug og rughvete, med eller uten gjenlegg. Frøeng av timotei, engsvingel, rødsvingel, hundegras, engkvein, bladfaks, engrapp, raigras og rødkløver.

Tas opp gjennom bladverket og transporteres utover i planten. Forkorter og styrker strået og reduserer legde/stråknekk. Tidlig bruk øker rotvolumet. Brukes i frodig åker med risiko for legde. Vårkorn behandles fra første leddknute er synlig til flaggbladet er under utvikling. Høsthvete og rug behandles fra første leddknute er synlig og fram til beg. aksskyting.

Rughvete sprøytes fra synlig flaggblad og frem til begynnende aksskyting. Må ikke brukes ved tørkestress eller ved sterke sjukdomsangrep. Sprøyt på tørre planter. Best effekt oppnås ved sprøyting i varmt vær (>10°C). Effekten forsterkes av gode lysforhold.

I høstkorn er det aktuelt med behandling med Moddus etter tidligere Cycocel 750-behandling. Høyeste dose bør da unngås. Se sprøyteplaner. Ved blanding med soppmidler som inneholder triazoler reduseres Moddus-dosen med 20%. Sen behandling (v/aksskyting) med høye doser forsinker skytingen.

Innhold: Trineksapaketyl 250 g/l 
Lagring: Frostfritt
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P2
Dose: 14-40 ml/daa, 30-100 ml/daa frøeng
Pakningsstørrelse: 1 liter
Formulering: Emulusjonskonsentrat
Farge: Gul/rødbrun
Sprøytevæske: Melkeaktig
Avgiftsklasse 1

Advarsel

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimle virkningsforhold: 
Temperatur: 8-24oC
Luftfuktighet: god
Timer opphold 1-2 timer
I Picasso hybridrug anbefaler FK bare 20 ml.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider.

Les alltid etiketten før bruk. Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Vekstregulerende middel mot legde i hvete, bygg, havre, rug og rughvete, med eller uten gjenlegg. Frøeng av timotei, engsvingel, rødsvingel, hundegras, engkvein, bladfaks, engrapp, raigras og rødkløver.

Tas opp gjennom bladverket og transporteres utover i planten. Forkorter og styrker strået og reduserer legde/stråknekk. Tidlig bruk øker rotvolumet. Brukes i frodig åker med risiko for legde. Vårkorn behandles fra første leddknute er synlig til flaggbladet er under utvikling. Høsthvete og rug behandles fra første leddknute er synlig og fram til beg. aksskyting.

Rughvete sprøytes fra synlig flaggblad og frem til begynnende aksskyting. Må ikke brukes ved tørkestress eller ved sterke sjukdomsangrep. Sprøyt på tørre planter. Best effekt oppnås ved sprøyting i varmt vær (>10°C). Effekten forsterkes av gode lysforhold.

I høstkorn er det aktuelt med behandling med Moddus etter tidligere Cycocel 750-behandling. Høyeste dose bør da unngås. Se sprøyteplaner. Ved blanding med soppmidler som inneholder triazoler reduseres Moddus-dosen med 20%. Sen behandling (v/aksskyting) med høye doser forsinker skytingen.

Innhold: Trineksapaketyl 250 g/l 
Lagring: Frostfritt
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P2
Dose: 14-40 ml/daa, 30-100 ml/daa frøeng
Pakningsstørrelse: 1 liter
Formulering: Emulusjonskonsentrat
Farge: Gul/rødbrun
Sprøytevæske: Melkeaktig
Avgiftsklasse 1

Advarsel

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimle virkningsforhold: 
Temperatur: 8-24oC
Luftfuktighet: god
Timer opphold 1-2 timer
I Picasso hybridrug anbefaler FK bare 20 ml.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider.

Les alltid etiketten før bruk. Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Betalingspartnere