Ringsaker Havre 500 kg

FKnr.: 34504 | Leverandørens varenr.: 34504
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Ringsaker er så vidt seinere enn Hurdal. Bedre stråstyrke enn Hurdal. God kornkvalitet med høy hl-vekt, men noe småkornet. Litt mer spiretreg enn Hurdal. Har vært utsatt for fusarium på Østlandet. Er derfor hovedsort i Trøndelag hvor fusarium ikke er så plagsomt. Ikke tilgjengelig på Østlandet. 

Finnes også som økologsik såkorn. 

Såmengde 21-22 kg/d 
Veksttid 108 dager
Selges i sekk: 500 kg

Nøyaktig såmengde er avhengig av 1000-kornvekt og spire% på partiet. Ved dyrking av havre kan et plantetall på 525 pr m2 være ønskelig. Nøyaktig såmengde pr dekar finnes ved å ta (såkornpartiets 1000-korn vekt * ønsket antall planter pr m2)/spire% * 10.

Sertifisert såkorn kl C2 har følgende minimumskrav til kvalitet: Innblanding av annen art: maksimum 6 fremmedkorn pr kilo såkorn. Spireevne: minimum 85% spiring. Spireevnen blir bestemt ved laboratorietesting under konstante forhold. Opplevd feltspiring vil som regel være lavere enn den laboratoriebestemte.  

Felleskjøpet er ansvarlig for at såvaren oppfyller såvareforskriftens krav til renhet, teknisk kvalitet og spireevne. Ta alltid vare på merking (partinummer) og frørest. Da bruken av såvaren er utenfor FKs kontroll kan vi ikke ta ansvar for dårlig spiring/resultat som skyldes andre årsaker, eksempelvis (men ikke begrenset til) lagringsforhold hos kunde, klima, jordarbeiding, sådybde, vekstsesongens lengde, kulturtekniske forhold, gjødsling, bruk av plantevernmidler, bruk av høstemaskiner, håndtering og tørking etter høsting mm. 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Ringsaker er så vidt seinere enn Hurdal. Bedre stråstyrke enn Hurdal. God kornkvalitet med høy hl-vekt, men noe småkornet. Litt mer spiretreg enn Hurdal. Har vært utsatt for fusarium på Østlandet. Er derfor hovedsort i Trøndelag hvor fusarium ikke er så plagsomt. Ikke tilgjengelig på Østlandet. 

Finnes også som økologsik såkorn. 

Såmengde 21-22 kg/d 
Veksttid 108 dager
Selges i sekk: 500 kg

Nøyaktig såmengde er avhengig av 1000-kornvekt og spire% på partiet. Ved dyrking av havre kan et plantetall på 525 pr m2 være ønskelig. Nøyaktig såmengde pr dekar finnes ved å ta (såkornpartiets 1000-korn vekt * ønsket antall planter pr m2)/spire% * 10.

Sertifisert såkorn kl C2 har følgende minimumskrav til kvalitet: Innblanding av annen art: maksimum 6 fremmedkorn pr kilo såkorn. Spireevne: minimum 85% spiring. Spireevnen blir bestemt ved laboratorietesting under konstante forhold. Opplevd feltspiring vil som regel være lavere enn den laboratoriebestemte.  

Felleskjøpet er ansvarlig for at såvaren oppfyller såvareforskriftens krav til renhet, teknisk kvalitet og spireevne. Ta alltid vare på merking (partinummer) og frørest. Da bruken av såvaren er utenfor FKs kontroll kan vi ikke ta ansvar for dårlig spiring/resultat som skyldes andre årsaker, eksempelvis (men ikke begrenset til) lagringsforhold hos kunde, klima, jordarbeiding, sådybde, vekstsesongens lengde, kulturtekniske forhold, gjødsling, bruk av plantevernmidler, bruk av høstemaskiner, håndtering og tørking etter høsting mm. 

Les flere detaljer

Betalingspartnere