Haga Havre ThermoSeed 500 kg

FKnr.: 34558 | Leverandørens varenr.: 34558
Produktinformasjon
Produktinformasjon

ThermoSeed: Rent, friskt, spirekraftig såkorn uten bruk av beis. Haga er en dag seinere enn Hurdal og har større avling. Haga er på høyde med seine havresorter i avling. Stråstyrken er nesten på nivå med Ringsaker. Noe usikker med hensyn til fusariumangrep og DON-innhold.

  • Såmengde 21-22 kg/da
  • Veksttid 109 dage
  • Selges i storsekk: 500 kg


Nøyaktig såmengde er avhengig av 1000-kornvekt og spire% på partiet. Ved dyrking av havre kan et plantetall på 525 pr m2 være ønskelig. Nøyaktig såmengde pr dekar finnes ved å ta (såkornpartiets 1000-korn vekt * ønsket antall planter pr m2)/spire% * 10.

Sertifisert såkorn kl C2 har følgende minimumskrav til kvalitet: Innblanding av annen art: maksimum 6 fremmedkorn pr kilo såkorn.

Spireevne: minimum 85% spiring. Spireevnen blir bestemt ved laboratorietesting under konstante forhold. Opplevd feltspiring vil som regel være lavere enn den laboratoriebestemte.  

Felleskjøpet er ansvarlig for at såvaren oppfyller såvareforskriftens krav til renhet, teknisk kvalitet og spireevne. Ta alltid vare på merking (partinummer) og frørest.

Da bruken av såvaren er utenfor FKs kontroll kan vi ikke ta ansvar for dårlig spiring/resultat som skyldes andre årsaker, eksempelvis (men ikke begrenset til) lagringsforhold hos kunde, klima, jordarbeiding, sådybde, vekstsesongens lengde, kulturtekniske forhold, gjødsling, bruk av plantevernmidler, bruk av høstemaskiner, håndtering og tørking etter høsting mm.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

ThermoSeed: Rent, friskt, spirekraftig såkorn uten bruk av beis. Haga er en dag seinere enn Hurdal og har større avling. Haga er på høyde med seine havresorter i avling. Stråstyrken er nesten på nivå med Ringsaker. Noe usikker med hensyn til fusariumangrep og DON-innhold.

  • Såmengde 21-22 kg/da
  • Veksttid 109 dage
  • Selges i storsekk: 500 kg


Nøyaktig såmengde er avhengig av 1000-kornvekt og spire% på partiet. Ved dyrking av havre kan et plantetall på 525 pr m2 være ønskelig. Nøyaktig såmengde pr dekar finnes ved å ta (såkornpartiets 1000-korn vekt * ønsket antall planter pr m2)/spire% * 10.

Sertifisert såkorn kl C2 har følgende minimumskrav til kvalitet: Innblanding av annen art: maksimum 6 fremmedkorn pr kilo såkorn.

Spireevne: minimum 85% spiring. Spireevnen blir bestemt ved laboratorietesting under konstante forhold. Opplevd feltspiring vil som regel være lavere enn den laboratoriebestemte.  

Felleskjøpet er ansvarlig for at såvaren oppfyller såvareforskriftens krav til renhet, teknisk kvalitet og spireevne. Ta alltid vare på merking (partinummer) og frørest.

Da bruken av såvaren er utenfor FKs kontroll kan vi ikke ta ansvar for dårlig spiring/resultat som skyldes andre årsaker, eksempelvis (men ikke begrenset til) lagringsforhold hos kunde, klima, jordarbeiding, sådybde, vekstsesongens lengde, kulturtekniske forhold, gjødsling, bruk av plantevernmidler, bruk av høstemaskiner, håndtering og tørking etter høsting mm.

Les flere detaljer

Betalingspartnere