Meny

DFF SC 500 1 liter

FKnr.: 61008 | Leverandørens varenr.: 81380120

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot ugras i vårbygg, høstbygg, vårhvete, høsthvete, havre, rug og rughvete.

DFF inneholder diflufenikan som en karotenoidsyntese-hemmer. Det aktive stoffet binder seg til jordpartiklene, danner en «film» på overflaten av jorden, og har lang virkningstid spesielt på mineraljord. Diflufenikan tas opp av skuddene fra ugras som trenger gjennom jordoverflaten. Ved behandling rett etter framspiring vil DFF også bli tatt opp gjennom bladene.

De mest følsomme ugrasartene kan bekjempes til de har maks 4 blad. Da diflufenikan har jordvirkning vil DFF SC 500 også ha virkning på ugras som spirer fram på et senere tidspunkt (etter behandling). Virkningen av DFF er avhengig av størrelsen på ugraset, og derfor er behandlingstidspunkt og god jordfuktighet avgjørende for resultatet. DFF har i utgangspunktet svært god virkning mot gjetertaske, veronika- arter og åkerstemor. Spesielt i vårkorn er det også god virkning mot balderbrå-arter, raps, åkerminneblom, rødtvetann, vindelslirekne og åkersennep. Under optimale forhold har man også middels til god effekt mot andre arter, se etikett. I Norge er godkjent doser lave, med og uten buffersone (se etikett). Dette gjør at DFF ikke bør brukes alene som hovedprodukt. Imidlertid vil den supplere mange andre produkter i virkning da den har et virknings-spekter som utfyller og forsterker andre grupper av aktive stoffer. Det er ikke påvist resistens mot diflufenikan i Norge. DFF kan brukes 1 gang per år på samme areal.

Innhold: 500 g diflufenikan/l
Lagring: Frostfritt
Avstand til vann: 5 meter (uten buffersone-dosering, se etikett) 
Filter: A1/P2
Dose: 4-10 ml (se etikett)
Pakningsstørrelse: 1 liter
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Avgiftsklasse 3

Advarsel


Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur

 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot ugras i vårbygg, høstbygg, vårhvete, høsthvete, havre, rug og rughvete.

DFF inneholder diflufenikan som en karotenoidsyntese-hemmer. Det aktive stoffet binder seg til jordpartiklene, danner en «film» på overflaten av jorden, og har lang virkningstid spesielt på mineraljord. Diflufenikan tas opp av skuddene fra ugras som trenger gjennom jordoverflaten. Ved behandling rett etter framspiring vil DFF også bli tatt opp gjennom bladene.

De mest følsomme ugrasartene kan bekjempes til de har maks 4 blad. Da diflufenikan har jordvirkning vil DFF SC 500 også ha virkning på ugras som spirer fram på et senere tidspunkt (etter behandling). Virkningen av DFF er avhengig av størrelsen på ugraset, og derfor er behandlingstidspunkt og god jordfuktighet avgjørende for resultatet. DFF har i utgangspunktet svært god virkning mot gjetertaske, veronika- arter og åkerstemor. Spesielt i vårkorn er det også god virkning mot balderbrå-arter, raps, åkerminneblom, rødtvetann, vindelslirekne og åkersennep. Under optimale forhold har man også middels til god effekt mot andre arter, se etikett. I Norge er godkjent doser lave, med og uten buffersone (se etikett). Dette gjør at DFF ikke bør brukes alene som hovedprodukt. Imidlertid vil den supplere mange andre produkter i virkning da den har et virknings-spekter som utfyller og forsterker andre grupper av aktive stoffer. Det er ikke påvist resistens mot diflufenikan i Norge. DFF kan brukes 1 gang per år på samme areal.

Innhold: 500 g diflufenikan/l
Lagring: Frostfritt
Avstand til vann: 5 meter (uten buffersone-dosering, se etikett) 
Filter: A1/P2
Dose: 4-10 ml (se etikett)
Pakningsstørrelse: 1 liter
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Avgiftsklasse 3

Advarsel


Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur

 

Les flere detaljer

Betalingspartnere