Su Performer Høstrug

FKnr.: 36448 | Leverandørens varenr.: 36448
  • Høstrug
  • Vinterherdig
  • Godt avlingspotensiale
  • PollenPlus-sort
  • Sterk mot mjødrøye
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Herdig, med høyt avlingspotensiale

Såmengde

Hybridrug selges i storsekker på 12 enheter (veier ca 450 kg).12 enheter (en storsekk) rekker til 45 daa ved såing i slutten av august; 38-43 daa ved såing første halvdel av september eller 35 daa ved såing siste halvdel av september. Ved å lese av vekta på sekken og dividere med antall dekar, finnes såmengde i kg/daa. Vekta på storsekken med 12 enheter kan variere.

Såtid

I områder med kortere veksttid (Hedmark, Oppland, Buskerud, Trøndelag) kan det være aktuelt å så fra 25. august til 1. september. Indre bygder langs Oslofjordfylkene, Mjøs-området, Romerike vil normalt såtidspunktvære fra 1.-10. september. I områdene med lengst veksttid (deler av Østfold, Vestfold, Agder) kan passende såtidspunkt være 10.-15. september. Tidlig såing øker behovet for soppbekjempelse om høsten. Ved sein såing går avlingene ned.

Plantebestand om våren

Selv om høstrug er en motstandsdyktig plante vil overvintringen variere, med soppangrep, snø og isdekke. Rugen busker seg/fortsetter å buske seg om våren, og kan kompensere for planter som har gått ut. Dersom utgangen er jevnt fordelt, vil åkeren allikevel kunne bli tett. Dersom det er sammenhengende partier med døde planter vil ikke åkeren kunne tette seg. Et plantetall på rundt 100 pr m² (jevnt fordelt) vil ofte være tilstrekkelig til å gi god åker.

Gjødsling

Er det korn eller eng som forgrøde, kan 2-3 kg N brukes om høsten. Bruk i så fall en NPK for å få med litt fosfor og kalium. Etter forgrøder som potet, grønnsaker og erter kan nitrogengjødsling sløyfes. Er jordprøvetallene for fosfor og kalium i klasse 1 bør det gjødsles med PK gjødsel, 15-20 kg/dekar. Nitrogenbehovet kan nå opp mot 12-14 kg/daa ved høyt avlingsnivå. Vårgjødsling: 7-8 kg N, resten (5-7 kg N/daa) ved begynnende strekningsvekst (Z30-31). Delt gjødsling reduserer legdepresset og gir mindre halmmengde. Ved alle gjødslinger vurderes vær, vekstforhold, utvasking, erfaring og avlingspotensial.

Vekstregulering

Rug har langt strå og dårlig stråstyrke. Selv om hybridrug ofte er kortere enn vanlig rug, er stråstyrken like dårlig. Vekstregulering er derfor som regel nødvendig, men må tilpasses vekst, gjødslings- og avlingsnivå. Tidlig: Cycocel 750 når plantene har 3-5 blad eller ModdusStart. Ved strekning (Z31-39) Trimaxx. Til sein vekstregulering kan Cerone brukes. Se Felleskjøpet Plantevernkatalog for aktuelle midler og doser. Hvis mulig bør sein kjøring i åkeren unngås.

Ugraskontroll På arealer med lite ugras kan ugrassprøyting sløyfes når rugen har overvintret godt. Se Felleskjøpet Plantevernkatalog for midler og sprøyteplaner.

Sjukdommer Det anbefales å sprøyte mot overvintringssopp der det er stabilt og langvarig snødekke og der det erfaringsmessig er stor fare for angrep av overvintringssopp. Store planter, høy såmengde og mye organisk materiale (ugras, spillkorn og halm) taler også for soppsprøyting. Anbefalt behandlingstidspunkt er begynnelsen av oktober mens det ennå er vekst i plantene. Se Plantevernkatalogen for aktuelle midler. Rug er relativt lite utsatt for bladflekk-sjukdommer

Mjølauke Opptrer i fuktige år og særlig ved kjørespor der det er lave, skadde planter med forsinka blomstring (mindre pollen tilgjengelig) og høyere luftfuktighet nede i bestandet. Tiltak: dyp pløying der en har hatt smitte. Lage brede kjørespor slik at nedkjøring/knekking unngås. Unngå sein kjøring i åkeren.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Herdig, med høyt avlingspotensiale

Såmengde

Hybridrug selges i storsekker på 12 enheter (veier ca 450 kg).12 enheter (en storsekk) rekker til 45 daa ved såing i slutten av august; 38-43 daa ved såing første halvdel av september eller 35 daa ved såing siste halvdel av september. Ved å lese av vekta på sekken og dividere med antall dekar, finnes såmengde i kg/daa. Vekta på storsekken med 12 enheter kan variere.

Såtid

I områder med kortere veksttid (Hedmark, Oppland, Buskerud, Trøndelag) kan det være aktuelt å så fra 25. august til 1. september. Indre bygder langs Oslofjordfylkene, Mjøs-området, Romerike vil normalt såtidspunktvære fra 1.-10. september. I områdene med lengst veksttid (deler av Østfold, Vestfold, Agder) kan passende såtidspunkt være 10.-15. september. Tidlig såing øker behovet for soppbekjempelse om høsten. Ved sein såing går avlingene ned.

Plantebestand om våren

Selv om høstrug er en motstandsdyktig plante vil overvintringen variere, med soppangrep, snø og isdekke. Rugen busker seg/fortsetter å buske seg om våren, og kan kompensere for planter som har gått ut. Dersom utgangen er jevnt fordelt, vil åkeren allikevel kunne bli tett. Dersom det er sammenhengende partier med døde planter vil ikke åkeren kunne tette seg. Et plantetall på rundt 100 pr m² (jevnt fordelt) vil ofte være tilstrekkelig til å gi god åker.

Gjødsling

Er det korn eller eng som forgrøde, kan 2-3 kg N brukes om høsten. Bruk i så fall en NPK for å få med litt fosfor og kalium. Etter forgrøder som potet, grønnsaker og erter kan nitrogengjødsling sløyfes. Er jordprøvetallene for fosfor og kalium i klasse 1 bør det gjødsles med PK gjødsel, 15-20 kg/dekar. Nitrogenbehovet kan nå opp mot 12-14 kg/daa ved høyt avlingsnivå. Vårgjødsling: 7-8 kg N, resten (5-7 kg N/daa) ved begynnende strekningsvekst (Z30-31). Delt gjødsling reduserer legdepresset og gir mindre halmmengde. Ved alle gjødslinger vurderes vær, vekstforhold, utvasking, erfaring og avlingspotensial.

Vekstregulering

Rug har langt strå og dårlig stråstyrke. Selv om hybridrug ofte er kortere enn vanlig rug, er stråstyrken like dårlig. Vekstregulering er derfor som regel nødvendig, men må tilpasses vekst, gjødslings- og avlingsnivå. Tidlig: Cycocel 750 når plantene har 3-5 blad eller ModdusStart. Ved strekning (Z31-39) Trimaxx. Til sein vekstregulering kan Cerone brukes. Se Felleskjøpet Plantevernkatalog for aktuelle midler og doser. Hvis mulig bør sein kjøring i åkeren unngås.

Ugraskontroll På arealer med lite ugras kan ugrassprøyting sløyfes når rugen har overvintret godt. Se Felleskjøpet Plantevernkatalog for midler og sprøyteplaner.

Sjukdommer Det anbefales å sprøyte mot overvintringssopp der det er stabilt og langvarig snødekke og der det erfaringsmessig er stor fare for angrep av overvintringssopp. Store planter, høy såmengde og mye organisk materiale (ugras, spillkorn og halm) taler også for soppsprøyting. Anbefalt behandlingstidspunkt er begynnelsen av oktober mens det ennå er vekst i plantene. Se Plantevernkatalogen for aktuelle midler. Rug er relativt lite utsatt for bladflekk-sjukdommer

Mjølauke Opptrer i fuktige år og særlig ved kjørespor der det er lave, skadde planter med forsinka blomstring (mindre pollen tilgjengelig) og høyere luftfuktighet nede i bestandet. Tiltak: dyp pløying der en har hatt smitte. Lage brede kjørespor slik at nedkjøring/knekking unngås. Unngå sein kjøring i åkeren.

Les flere detaljer

Betalingspartnere