28.09.2023 | Felleskjøpet

— Vi har høye ambisjoner. Vi skal samle inn all den landbruksplasten vi setter på markedet hvert år, og gjenvinne mer av den. Det krever nye svar og bedre løsninger. Dette skal vi utvikle nå, i samarbeid med Norsirk, sier konsernsjef Svenn Ivar Fure i Felleskjøpet Agri.

Selskapet har signert en samarbeidsavtale med returselskapet Norsirk. Planen er å utvikle nye ordninger og rutiner som gjør det enklere for den norske bonden å samle inn og levere ulike fraksjoner tilknyttet landbruksplast. Dette inkluderer blant annet rundballeplast og storsekker.

— Sammen skal vi komme opp med svar som fører til at mer landbruksplast samles inn til gjenvinning. Vi er svært entusiastiske for dette innovasjonssamarbeidet, sier administrerende direktør i Norsirk, Stig Ervik.

Skal komme bonden til gode

I dag samles inn noe over 85 prosent av den plasten som Felleskjøpet Agri setter på markedet, noe som betyr at seks av sju storsekker og plastruller innsamles og gjenvinnes. Felleskjøpet ønsker å ytterligere øke denne prosentandelen gjennom å gjøre det enklere for bonden å levere plasten til innsamling, og ved å legge opp til enda mer bærekraftige transportrutiner.

Felleskjøpet har allerede etablerte ordninger for innsamling av rundballeplast og storsekker til gjenvinning. Disse skal utvikles videre i det nye samarbeidet med Norsirk.

Representanter fra Norsirk og Felleskjøpet med en liten del av all landbruksplasten som er samlet inn i 2023. Fra venstre: Rådgiver Trond Espen McDonald Bygland i Norsirk, produktsjef Jan Håvard Kingsrød i FKA, Geir Flesvig og Geir Vik fra konserninnkjøp i FKA, prosjektkonsulent Hans Kristian Hagen i FKA og partneransvarlig Roger Eibakk i Norsirk.

— Når vi lykkes er vi et steg nærmere å oppfylle vår formålsparagraf om å styrke økonomien til medlemmene våre på kort og lang sikt. Vi vet at bonden ønsker å etterlate gården i enda bedre stand til generasjonene som kommer. Vi håper dette blir et viktig bidrag, sier Fure.

Etterspørselen vil stige

Fordi verdiene fra plasten som råstoff forblir i landbruket vil miljøgebyrene gå ned over tid.

— I framtiden vil det vil bli en knapphet på plast som råvare. Derfor vil etterspørselen etter ren plast til gjenvinning stige, og disse verdiene vil tilføres til bonden, sier Ervik.

Avtalen innebærer at Felleskjøpet Agri trer ut av den eksisterende ordningen knyttet til innsamling av landbruksplast.

— For å finne nye svar ønsker vi jobbe tett sammen med næringen, med ekspertmiljøer og myndigheter, transportører og gjenvinnere, og andre som har felles mål med oss. Det er mange som sitter på viktige deler til det store puslespillet som skal legges. Vi er ambisiøse på vegne av miljøet og den norske bonden og vi håper flere ønsker å løse utfordringene sammen med oss, sier Geir Vik, sjef for konserninnkjøp i Felleskjøpet Agri.  

Må levere mer og renere plast

For å nå målene må det utvikles ny teknologi, nye systemer og skapes bedre rutiner.

— Det er et langsiktig partnerskap. Vi håper det gir inspirasjon og viktige erfaringer til landbruket i andre land, og ikke minst smarte svar som løser tilsvarende problemer i andre bransjer, sier Ervik.

Løsningene innebærer blant annet smartere og mer bærekraftig transport. En av de viktige utfordringene er å ivareta at plasten som leveres til gjenvinning er så fri for vann, jord og stein som mulig fordi verdien på renere råvarer er høyere.

— Landbruksplasten kan gjenvinnes opptil åtte ganger før den går til forbrenning. Derfor er det viktig at plasten holder høy kvalitet gjennom hele sin levetid. Jo dyktigere vi blir på dette, desto flere fordeler vil komme til våre eiere som er den norske bonden, sier Geir Vik i Felleskjøpet Agri.