19.02.2024 | Felleskjøpet

I fjor ble Landbrukets bærekraftpris utdelt for første gang. Prisen er utviklet av Felleskjøpet Agri, og skal hedre god agronomi og godt dyrehold. Prisen har som mål å finne og anerkjenne bønder som har tatt konkrete grep for å drive mer bærekraftig og lønnsomt.

– Den beste beredskapen vi kan ha er en så høy matproduksjon som mulig, men den må samtidig være bærekraftig. Her har Landbrukets bærekraftpris en unik posisjon. Vi skal framheve og hedre flinke bønder som har vist at det å gjøre bærekraftige tiltak på egen gård også er lønnsomt, sier styreleder Anne Jødahl Skuterud i Felleskjøpet Agri SA.

– En styrke for prisen

Før jakten på årets prisvinner starter, kommer nyheten om at Landkreditt går inn som hovedsamarbeidspartner for Landbrukets bærekraftpris.

– Norsk jordbruk er blant verdens mest klimasmarte, men veien til målet er fortsatt lang. Landkreditt er en viktig partner for bonden, og vi vil være en bidragsyter til at næringa når målene som er satt, blant annet gjennom Landbrukets klimaplan. Landbrukets bærekraftpris er både et viktig instrument og en inspirasjon i dette arbeidet, sier styreleder Hans Edvard Torp i Landkreditt SA.

Innovatør og kornbonde Terje Romsaas fra Sørum ble i fjor første vinner av Landbrukets bærekraftpris. Prisen på 100.000 kroner fikk han tildelt på årsmøtet i Felleskjøpet Agri.

Terje Romsaas fra Sørum fikk Landbrukets bærekraftpris i 2023. Da ble prisen utdelt på årsmøtet i Felleskjøpet Agri. I år er planen å ha utdelingen under Agroteknikk 2024. (Foto: Håvard Simonsen/Felleskjøpet)

– Det er en udelt styrke for prisen at vi har fått med Landkreditt inn som hovedsamarbeidspartner. Sammen skal vi løfte fram både små og større tiltak for klimasmart og bærekraftig landbruk, sier Anne Jødahl Skuterud,

Utdeling i høst

De to styrelederne i samvirkeselskapene blir to av medlemmene i juryen som skal tildele årets pris.  

– De to første bærekraftmålene til FN handler om å utrydde sult og fattigdom. Landbruket og bonden spiller en avgjørende og samfunnskritisk rolle for sikker matforsyning. Å drive gård og produsere mat er på mange måter den enkleste formen for bærekraft. I tillegg handler det om å drive lønnsomt og langsiktig. Jeg ser virkelig fram til å være med videre i arbeidet rundt prisen, og få bidra til å løfte fram og fortelle historiene fra et bærekraftig norsk landbruk, sier Hans Edvard Torp i Landkreditt.

Nominasjonsrunden til årets utgave av prisen starter i løpet av våren. Arrangørene bak prisen planlegger at prisen deles ut under Agroteknikk 2024 i november.

Om Felleskjøpet Agri:

Felleskjøpet Agri hadde en omsetning på 20,5 milliarder i 2023 og har i overkant av 4 000 ansatte. Felleskjøpet er viktigste leverandør av teknologi og driftsmidler til norsk landbruk og har rundt 100 butikker rettet mot bønder og forbrukere i Norge. Felleskjøpet eier Granngården i Sverige, som også har rundt 100 butikker rettet mot samme målgruppe. Vår virksomhet omfatter også eiendomsdrift, brød og bakervarer, samt utstyr til park, anlegg og kjæledyr. Felleskjøpet Agri er et samvirke eid av i rundt 37 500 bønder. Felleskjøpet Agri er markedsregulator for korn, og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. Felleskjøpet Agris hovedmål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt.

Om Landkreditt:

Landkreditt er et solid, mellomstort norsk finanskonsern, som tilbyr de produktene du trenger innen bank, fond, forsikring og eiendomsmegling. Kundene våre befinner seg i både person- og næringslivsmarkedet, hvor landbruk utgjør hovedtyngden. Våre røtter er i landbruket, og vi er stolte over å være et samvirkeforetak eid av norske bønder. Formålet vårt er å bidra til en bedre økonomi for våre medlemmer og kunder gjennom å tilby gode finansløsninger.